Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Nhà và tử vi các điểm (tiếp)

Nhà và tử vi các điểm

Hành của phòng : Thủy
Hành của người: Mộc
Một sự lựa chọn rất tốt dể làm phòng ngủ, phòng học hoặc văn phòng. Nếu phòng dùng vào chức năng khác, tác động kích thích và có lợi của phòng sẽ mất đi. Hãy khai thác những khả năng đó để làm lợi cho sức khoẻ và sự sung túc.
Hành của phòng í Thủy
Hành của người: Hỏa
Một bầu không khí bát mãn. Nếu là phòng ngủ, giấc ngủ không ngon; nếu là vãn phòng, thì ảnh hưởng xấu thể hiện ở chỗ không có khả năng tập hợp khách. Tránh phòng này.
Hành của phòng : Thủy Hành của người: Thổ
Là một nơi thích hợp cho một phòng có tầm quan trọng thứ yếu. Đừng dùng làm phòng ngủ chính hoặc văn phòng chính của một cơ sở kinh doanh. Thích hợp với một văn phòng tạm hoặc phòng giải trí.
Hành của phòng : Thủy Hành của người: Kim
Không khí ở đây làm cho người ta yếu đi. Nếu làm phòng ngủ, thì lúc thức dậy mệt và không tươi tỉnh; nếu làm văn phòng hay phòng học thì không tập trung tư tưởng. Do đó sẽ mất lập trung vào các vấn dề tài chính. Không nên đùng.
Hành của phòng : Thủy Hành của người: Thủy
Rất thích hợp để làm phòng nghiên cứu của nhà văn hoặc phòng thực hành của một nhạc sĩ. Cũng thích hơp đối với một thư viện. Phòng ngủ ở đây sẽ tĩnh mịch và yên bình; một

Nhà và tử vi các điểm, Nhà và tử vi các điểm