Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Nhà và tử vi các điểm (tiếp)

Nhà và tử vi các điểm

Hành của phòng : Kim
Hành của người : Mộc
Tránh phòng này. Nó tác động có hại. Những người sáng tạo sẽ bị mất trí tưởng tượng nếu ớ trong phòng này. Nếu làm phòng ngủ, có nguy cơ ốm đau; nếu làm phòng khác thì nguy cơ bị nạn cao.
Hành của phòng : Kim
Hành của người : Hỏa
Căn phòng này có một bầu không khí vừa phải, không tốt cũng không xấu. Có lẽ không cần quan lâm đến phòng này. Coi nó là phòng đi ngang qua. Đây tà phòng để máy móc thường dùng.
Hành của phòng : Kim
Hành của người : Thổ
Nếu khách thấy khó khản trong viộc quản lý tài chính hoặc bị bệnh mãn tính cần phẫu thuật, thì ỏ lâu ngày trong một phòng chịu ảnh hưởng của hành Kim cũng không có gì xấu. Không nên dùng làm phòng ngủ, văn phòng hoặc phòng khách.
Hành của phòng : Kim Hành của người : Kim
Lý tưởng là dùng làm văn phòng nếu ở tại nhà, hoặc làm phòng kế toán nếu ở nơi kinh doanh. Một bầu không khí tốt lành cho những vấn đề tài chính.
Hành của phòng : Kim
Hành của người: Thủy
Một nơi rất tốt dùng làm phòng ngú hoặc văn phòng. Trong những cơ sở kinh doanh, đó là nơi lý tướng để làm phòng tiếp khách hàng. Đặc biệt nếu cần một nơi để giải quyết công việc với người khác thì đây là nơi tốt nhất.

Nhà và tử vi các điểm, Nhà và tử vi các điểm, Nhà và tử vi các điểm