Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Nhà và tử vi các điểm (tiếp)

Nhà và tử vi các điểm

Hành của phòng : Thổ Hành của người : Mộc
Phòng này có thể dùng làm phòng ngủ, phòng học hoặc nghỉ ngơi. Sau một ít năm cảm thấv dễ chịu, cuối cùng người ở sẽ chán và muốn đổi. Cảm giác không thoải mái khiến người ở thấy q&n phải đổi nhà, nhưng sự thật là nguồn lợi của gian phòng này dã cạn kiệt.

Hành của phòng : Thổ
Hành của người : Hỏa
Trong phòng này có một bầu khồng khí làm cho người ta suy nhược. Nên tránh ỏ lâu trong phòng này.
Hành của phòng : Thổ
Hành của người : Thổ
Đây Là một phòng ổn định, dễ chịu, nên tận hưởng. Tốt nhất là dùng làm một nơi nghỉ ngơi thoải mái, làm nơi tiếp khách hoặc phòng ngủ. Nếu chọn làm phòng học thì Gần phải sửa sang chút ít. Có lẽ là phòng được chủ nhân ưa thích trong nhà.
Hành của phòng : Thổ
Hành của người : Kim
Lý tưởng là dùng làm phòng học hoặc vãn phòng. Rất có lợi cho sức khoẻ và tài chính. Nếu dùim ìàm phòng ngủ thì sáng dậy cảm thấy tươi tỉnh, khoẻ khoắn.
Hành của phòng : Thổ
Hành của người : Thủy
Tránh phòng này. Tác dụng làm yếu cùa nó thể hiện mạnh mẽ đối với việc suy xét và lòng tự trọng cứa người ỏr đó. Nếu dùng làm phòng ngu, thi sức khoẻ và cách cư sử sẽ bị huỷ hoại, dẫn đến mất bạn.

Nhà và tử vi các điểm, Nhà và tử vi các điểm