Ngũ hành

Ngũ hành trong phong thủy ứng dụng

Tóm tắt

Ngũ hành

Trung tâm của khoa học Phong thủy là thuyết Ngũ hành. Nhà Phong thủy khi nghiên cứu các ngọn đồi hay các ngôi nhà quanh một địa điểm hoặc xem xét địa điểm đó có hợp với khách hàng hay không hoặc khi khuyên khách sử dụng vật liệu và màu sắc cho đồ đạc nội thất trong một gian phòng đểu dựa vào tác động qua lại cua hành nổi trội trong Ngũ hành là Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy.

Thứ tự Ngũ hành như trên là thứ tự chính vì tron2. thứ tự này. hành đứng trước sinh ra hành đứng sau.

Mộc (gỗ): Đốt lên, sinh ra lửa (Hỏa).

Hỏa (lửa): Để lại tro lioặc là đất (Thổ).

Thổ (đất): Từ đất, người ta có kim loại (Kim).

Kim (kim loại): Kim loại có thể nóng chảy và chảy như nước (Thủy).

Thủy (nước): Nước cần để duy trì sự sống của câv cối (Mộc).

Mộc: (vân vân)

Bằng lý thuyết của Ngũ hành, người Hoa có thể thu xếp mọi thứ vào trong năm hành., Cụm từ Ngũ hành được chấp nhận do tiện dùng. Nó gần với bốn nguyên lố của Aristôt: Không khí, Đất, Lửa và Nước. Một sô tác giả thích gọi Ngũ hành bằng những từ ngữ khác như “nãm tác nhân”, nhưng từ Ngũ hành tồn tại ít ra là ba trăm nãm nay rồi, hình như không có lý do gì bây giờ phải thay đổi. Hơn nữa, Ngũ hành của Trung Hoa và bốn nguyên tố cùa Aristôt ít có điểm chung ngoài ba nguyên tố trùng lên. Sự giống nhau cũng chỉ có thế. Bốn nguyên tô của phương Tây là những cặp bổ sung và tương phản; còn trong hệ thống của Trung Hoa, năm hành (nguyên tố) lại tạo nên một sự mất cân đối liên tục – đó là cốt lõi của triết thuyết Trung Hoa.