Phong thủy nhà ở

Một số ứng dụng khác đối với con lắc – P1

1) Đo năng lượng

Trong cuộc sống có khi ta cần đo năng lượng của cơ thể để biết tình trạng sức khỏe thế nào. Con người có năng lượng mạnh, đương nhiên là sức khỏe phải tốt và ngược lại. Cũng có khi ta cần đo năng lượng của đồ vật dụng quanh ta để biết mức ảnh hưởng xấu tốt tới trường năng lượng (trường hào quang) của cơ thể. Thí dụ năng lượng phát ra của máy tính, ti vi, bức tranh treo tường v.v. Cũng có khi cần đo năng lượng của một phù hiệu trước khi dùng (thí dụ: phù hiệu tranh, phù hiệu hình vẽ, phù hiệu chữ viết…). Ta có thể dùng con lắc cảm xạ để xác định mức năng lượng này.

a) Đo năng lương cơ thể

Năng lượng cơ thể có thể đo định tính hoặc đo định lượng.

– Để đo định tính, ta không cần phác đồ, mà chỉ đặt câu hỏi Đúng – Sai, Năng lượng cao đến mức nào? rồi xem con lắc quay mạnh hay yếu (quay mạnh là năng lượng mạnh và ngược lại).
– Để đo định lượng ta dùng phác đồ hình. Mức quy ước theo phác đồ này thế hiện ở bảng dưới.

Phác đồ đo năng lượng cơ thể

Đối với những người đang trong giai đoạn chừa bệnh hoặc đang phục hồi sức khỏe sau khi bị ốm đau, hoặc những người đang tập thiền, tập khí công dưỡng sinh rất cần đo năng lượng sau một thời gian đê theo dõi sức khỏe tiến bộ thế nào.

Có thể dùng con lắc và phác đồ trên để đo cho mình và đo cho người khác. Cụ thể như sau:

– Khi đo năng lượng định tính cho bản thân mình thì chỉ cần cầm con lắc trước mặt và hỏi: Năng lượng của tôi thế nào? Xong đế cho con lắc quay trả lời. Neu quay mạnh là năng lượng cao, quay yếu là năng lượng thấp. Khi đo định lượng năng lượng cho mình thì cầm con lắc trước mặt rồi hỏi: Năng lượng của tôi là bao nhiêu? Xong chuyển con lắc vào phác đồ để có trả lời.

– Khi đo năng lượng cho người khác thì cầm con lắc cho chạm vào lòng bàn tay người đó, rồi đưa ra trước mặt để hỏi định tính, hoặc đặt vào phác đồ 8.11 để hỏi định lượng. Câu hỏi giống như hỏi cho mình nêu trên.

b) Đo năng lượng vât dụng

Vật dụng trong nhà như máy tính, máy điều hòa nhiệt độ, máy điện thoại di động, tranh ảnh, linh vật, phù hiệu, cây cảnh v.v. đều có trường năng lượng gây ảnh hưởng tốt xấu đến sức khỏe của con người. Vì vậy, khi sử dụng chúng cũng rất cần phải kiếm tra năng lượng của chúng. Năng lượng này có thê là năng lượng Âm (-) hay Dương (+) hay Trung tính. Nó có thể phát hay thu năng lượng tại môi trường xung quanh. Vì vậy, cần kiếm tra các vấn đề sau đây:

– Kiểm tra tính chất của năng lượng theo các phác đồ hình 8.12. Cụ thể, tính lợi hay hại cho sức khỏe con người (theo phác đồ Lợi – Hại); Mức tương hợp hay xung khắc với sức khỏe (theo phác đồ Xung – Họp. Phác đồ này dùng rất tốt để xem năng lượng của người có họp nhau không); Năng lượng Âm hay Dương (theo phác đồ Âm – Dương), Phát hay hút năng lượng (theo phác đô Hút – Phát năng lượng). Ta đặt con lăc áp vào vật cần đo năng lượng, đặt câu hỏi, rồi đặt con lắc vào phác đồ để có câu trả lời (tay kia có thể chỉ vào vật cần đo).

– Khi cần đo trị số năng lượng cụ thể ta dùng phác đồ Trị số năng lượng trên hình. Trị số năng lượng ở đây lấy đơn vị là năng lượng của quẻ cấn (::) trong Dịch học. Ta cũng đặt con lắc áp sát vào vật cần đo (tay kia có thể chỉ vào vật cần đo), đặt con lắc vào phác đồ rồi đặt câu hỏi: Mức năng lượng nào nếu X = 1? Neu không nhận được trả lời thì chuyển X = 2. Cứ như vậy cho tới X nào mà con lắc cho câu trá lời. Bây giờ chuyển con lắc chỉ vào từng giá trị của m trên phác đồ với câu hỏi: m = 1, 2, 3… đúng không? Khi nào con lắc quay thuận chiều KĐH thì đó là giá trị m tìm được.

Phác đồ tính chất năng lượng

Phác đồ chỉ số năng lượng

Thỉ du:
– Con lắc chỉ vạch mức năng lượng là: m.lOl2x với X = 4;
– Con lắc xác định giá trị m = 7.
Vậy ta có trị số năng lượng đo được là: m,1012x = 7.1048. c) Đo năng lượng của Phù

Các Phù dùng để trấn trạch thường có năng lượng cao. cần xác định xem mức năng lượng thế nào để biết sử dụng. Ta đặt con lắc áp vào Phù cần đo, đặt câu hỏi cho con lắc, rồi đặt tiếp con lắc vào các phác đồ đo để có câu trả lời.

Ta có thể biết được năng lượng của vật đo cao hay thấp, tính Âm hay Dương, có lợi hay hại cho sức khỏe, tính thu hay phát. Đó là những thông số để giúp ta xác định hướng điều chỉnh trường khí trong trấn trạch. Có rất nhiều cách đặt câu hỏi cho việc này, tùy thuộc vào tính sáng tạo của người dùng con lắc. Thí dụ hỏi:

– Phù này đặt ở đây với mục đích… thì có hợp không?
– Phù này có năng lượng Âm hay Dương?
– Phù này phát hay thu năng lượng?
– Mức năng lượng của Phù này thế nào?
– Phù này treo trên tường (chôn dưới đất) có được không?