Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Lịch Trung Hoa

LỊCH TRUNG HOA
Lịch Trung Hoa là một trong những loại lịch hết sức phức tạp. Khác với lịch phương Tây, trong đó một năm có độ dài cố định, lịch Trung Hoa là âm lịch. Đó là một loại lịch mà tháng nào cũng bắt đầu bằng đầu tuần trăng. Năm mới âm lịch bắt đầu từ tuần tráng thứ hai sau tiết Đông chí (ngày ngắn nhất, thường là 21 hoặc 22 tháng 12) và vì vậy thường vào khoảng giữa tháng 01 đến giữa tháng 02 dương lịch. Một việc rắc rối hơn đối với nhà Phong thủy là phải đổi lịch âm sang lịch dương (là lịch lấy đường đi của mặt trời trên bầu trời làm .thước đo), vì mọi tính toán của Phong thủy đều dựa trên dương lịch.
Một điều may mắn cho những người phương Tây học Phong thủy là lịch của họ đã là dương lịch.,Như vậy, có nghĩa là chỉ cần một ít bước là sẽ tìm được con số Phong thủy thích hợp là ngày tháng năm dương lịch.Thỉnh thoảng, trong trường hợp ngày tháng năm gần trùng nhau thì chỉ cần xem kỹ các bảng lịch ở phần phụ lục; nhưng hầu hết các trường hợp chuyển đổi đều đễ dàng, chỉ cần một công thức đơn giản.