Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

Lịch Trung Hoa

LỊCH TRUNG HOA

Những người muốn nghiên cứu sâu hơn về phong thủy cần phải có một số hiểu biết về iịch Trưng Hoa vì khách hàng Ihường muốn biết ngày nào là tốt nhất dể cơi nới thêm nhà, làm thêm chái hoặc phá dỡ ngôi nhà cũ. Độc giả cố thể nghĩ rằng những việc đó đúng ra thuộc lĩnh vực của các nhà chiêm tinh, nhưng nói chung cặp sinh đôi chiêm tinh và địa lý không mấy khi rời nhau. Độc giả cũng thông cảm được rằng không gian và thời gian khỏng bao giờ rời nhau.
Chú ý. Các độc giả đã hiểu biết lịch Trung Hoa qua những kiến thức của mình về khoa chiêm tinh Trung Hoa thì chỉ cần đọc lướt qua các tiêu đề trên mỗi đoạn sau dây cho đến khi gặp đoạachưa quen thuộc.

Phong-thuy7

Lịch Trung Hoa

Những người muốn nghiên cứu sâu hơn về phong thủy cần phải có một số hiểu biết về iịch Trưng Hoa vì khách hàng Ihường muốn biết ngày nào là tốt nhất dể cơi nới thêm nhà, làm thêm chái hoặc phá dỡ ngôi nhà cũ. Độc giả cố thể nghĩ rằng những việc đó đúng ra thuộc lĩnh vực của các nhà chiêm tinh, nhưng nói chung cặp sinh đôi chiêm tinh và địa lý không mấy khi rời nhau. Độc giả cũng thông cảm được rằng không gian và thời gian khỏng bao giờ rời nhau.
Chú ý. Các độc giả đã hiểu biết lịch Trung Hoa qua những kiến thức của mình về khoa chiêm tinh Trung Hoa thì chỉ cần đọc lướt qua các tiêu đề trên mỗi đoạn sau dây cho đến khi gặp đoạachưa quen thuộc.

Lịch Trung Hoa, Lịch Trung Hoa