Lời khuyên và châm ngôn

Làm lệch hướng của sa (tiếp)

Làm lệch hướng của sa
Xà nhà
Về phòng ngủ, trưòng phái phong thủy Thứ ba cho rằng một xà nhà chạy trên đầu là bất lợi. Nếu phòng nhỏ, không tránh được xà nhà thì tốt nhất là xà nên chạy dọc giường chứ không nên chạy ngang giưòng. Nếu không thể nào tránh được xà nhà bắc ngang giường thì để nố chạy ngang qua thân người còn tốt hơn là ngang qua đầu. Điều này có lẽ xuất phát từ chỗ những ngôi nhà không được chắc chắn như mong muốn nếu có sập thì xà nhà sẽ ít gây tác hại hơn.
Tương tự như vậy, trong một phòng khách nếu có những xà nhà ở trên đầu thì phải bố trí chỗ ngồi sao cho không có xà nhà nào ở ngay phía trên ghế.
Cầu
Cầu là nguyên nhân đặc biệt gây ra sa. Cấu trúc của cầu vững chắc hơn nhiều so với cấu trúc của con đường chạy đến cầu, và vì vậy được coi là lối đi nguy hiểm tiềm tàng đẻ’ cho sa ien qua.
Cách để tránh nguy hiểm thông thường là dựng một phiến đá hướng vào cầu, trên đó ghi mấy chữ “Thạch cảm đương”, nghĩa

Thạch cảm đương: Tấm đá làm lệch hướng của sa

là “Lời thách thức của đá”. Cũng có thể trang trí bằng hình đầu hổ hoặc tên núi Thái Sơn.

Làm lệch hướng của sa, làm lệch hướng của sa