Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

La bàn

La bàn

LA BÀN
La nghĩa là có những ô nhỏ giống như một cái lưới; bàn có nghĩa tà cái đĩa. Tên đó là chính xác. Mặt đĩa phíạ trong của la bàn có những đường tròn và những đường phân chia, cho ta hình ảnh của một cái lưới tròn hoặc một cái mạng nhộn, còn bản thân mặt của nó, nếu lấy ra khỏi đế thì hoàn toàn giồng cái đĩa. Cái mặt hình đĩa đó được đặt khít trong phần lõm hơi tròn của cái đế hình vuông, và có thể quav được . Phần lớn các mẫụ la bàn được trưng bày ở trong các bảo tàng hoặc in trong sách đáng tiếc là đều thiếu cái đế hình vuông. Cái đế tương đối thô kệch và hình như không có chức nâng gì nên người phụ trách bảo tàng và những ngươi khác dã quên mất nó, cho rằng đó chỉ là cái hộp đựng cái đĩa mà thỏi. Hoàn toàn ngược lại, thế mà nó trông bề ngoài rất đơn giản, cho nên nó cần phải được mô tả đầu tiên.
ĐÊ
Đế của la bàn có hình vuồng. Nó có ưiột phần lõm hình tròn trong đó đĩa la bàn để vừa khít và có Ihể quay được. Hai sợi chỉ đỏ gắn vào đế, chạy qua mật đĩa song song với các cạnh của đế làm thành một góc vuông, và hoạt dộng như một con trỏ. Cần nhớ là những sợi chỉ này thẳng hàng với các cạnh của đế, đi qua trục của kim nam châm và căng thật thắng trên mặt đĩa. Bởi vì trong biểu tượng của âm dương, hình vuông tượng trưng cho Đất, hình Iròn tượng trưng cho Trời, cho nên đế thường được coi là địa bàn còn mặt la bàn được gọi là thiên bàn. Đây là nguồn gốc của một sự lộn xộn lớn sẽ không thể tránh khỏi, bởi vì những từ này cũng dùng cho các ô trên mặt la bàn.

La bàn, la bàn