Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

La bàn Trung Hoa

 

LA BÀN TRUNG HOA
La bàn Trung Hoa dược cấu tạo theo la bàn truyền thống hàng hảiiTrung Hoa, thì không chia các điểm của la bàn liên tiếp cho hại như trong các la bàn phuơng Tây. Sau khi bốn điểm chính đã được chia thành Tám phương (Bắc, Đông Bắc, v.v..), tám phương này được chia thành hai mươi bốn ô. Hệ thống khác thường này dựa trên nhu cầu của nhà thiên văn cần liên hệ 12 vạch của bầu trời (chỉ 12 tháng của một năm và mười hai năm của Chu kỳ lớn mười hai nãm) với 12 vạch của mặt đồng hồ. Không may, mặt đồng hồ lại không chia được cho 8, cho nên để chia đều Tám phương với 12 ô, mặt la bàn được chia thành 24.
Bốn trong Tám phương, những phương chính, thì trùng hợp với các vị trí của mặt đồng hồ, còn bốn phương “góc” kia: Đông Bấc, Tây Bắc, Tây Nam và Đông Nam được xếp vào các vị trí thích hợp. Như vậy còn tám vị trí không có tên, đó là những vị trí ờ hai bên bốn phương chính.
Chú ý các can kết hợp với các hành, can 9 (Nhâm) và can 10 (Quý) thuộc về hành Thủy, là hành của phương Bắc. Do đó, hai an này được đặt ở những vị trí trống hai bên vị trí Bắc do chi I (Tí) chiếm giữ.
Lần theo lý luận này, độc giả sẽ thây tại sao 1 (Giáp) và 2 (Ât) lại được đặt hai bên vị trí của Đông ớ chi IV (Mão), và can 3, 4 (Bính, Đinh), lại đặt hại bên chi VII (Ngọ) ở vị trí của Nam, tượng trưng cho hành Hỏa. Ở phương Tây, hành Kim, các can 7 (Canh) và 8 (Tân) được đặt ở hai bên chi X (Dậu). Điểu này làm
Quá trình phát triển cùa đĩa la bàn Trung Hoa Vòng trong cùng : Bát quái hoặc phương Vòng giữa : 12 chi hoặc tháng Vòng ngoài cùng : 10 can bỏ 5 và 6 cho các can 5 (Mậu) và 6 (Kí) không được giải thích, 11Ó sẽ thích hợp khi những can này kết hợp với hành Thổ, đại diện cho Trung tâm.
Quá trình phát triển của la bàn Trung Hoa được trình bày ở sơ đồ nêu trên. Hệ thống này có vẻ phức tạp nhưng nó hết sức cổ xưa. Người ta đã chỉ ra rằng can, chi dùng ở đây đã được tìm thây khi khai quật một ngỏi mộ cổ có niên đại thế kỷ thứ nhất hoặc thứ hai trước Công nguyên.
Trên hầu hết các ia bàn, hai mươi bốn điểm đều được lập lại hai lần, một lần trên một vòng thuận chiều kim đồng hồ, lệch 7,5″ so với hướng chính của các điểm. Nhiếu lý luận đã cố giải thích sự chuyển

La bàn Trung Hoa, La bàn Trung Hoa