Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

La bàn (tiếp)

La bàn

MẬT ĐĨA
Mặt đĩa la bàn phức tạp hơn nhiều. Nó hình tròn, đáy có hơi lồi đặt khớp vào chỗ lõm của địa bàn. ỏ giữa mặt đĩa là một kim nam châm, chiếc kim này được từ hóa sao cho nó chí phương Nam phù hợp với truyền thống vẽ bản đồ của người Hoa. Một đường hướng nhỏ được vạch ớ phía dưới hõm đặt kim ia bàn. Bề ngoài của nó tầm Ihường đến mức ai mói nhìn đều không để ý. Nhưng nó có một chức năng tối quan trọng. Kim của la bàn đặt trong một cái hõm gọi là thiên trì – đó có thể là tên một chùm sao trong thiên văn học Trung Hoa ở cạnh sao Bắc cực hoặc bởi vì thừi xưa kim la bàn đặt nổi trên một giọt nước.
CẤU TRÚC MẮT LƯỚI
Bên ngoài thiên trì, về phía cạnh của đĩa, là một mạng lưới hình tròn, chia thành những ô, có ghi chữ Hán. Những ô ở phía trong cùng có khắc Bát quái, hoặc khắc tên chữ Hán của nó hoặc khắc các số tương ứng của Hình vuông 9 chữ số của Lạc thư. Trong trường hợp này, các số thường được trình bày bằng những chấm nối lại với nhau bằng các đường thẳng trổng như các vì sao. Xem xét kỹ hơn, có thể thấy rằng thứ tự của các quẻ là thứ tự trong Tiên thiên đổ, không phải lạ thứ tự thường dùng cho các địa bàn của Trung Hoa. Việc đưa chúng vào đây hình như có dụng ý nói rằng đây không phải là một cái địa bàn đi biển hoặc một cái địa bàn địa lv tầm thường mà là một cái địa bàn có quyền nãng đặc biệt. Số vòng ở trên đĩa thay đổi tuỳ theo kích thước và loại la bàn, nhưng không thể giải thích chức năng của các loại la bàn này khi độc giả chưa quen với la bàn Trung Hoa.
SỬ DỤNG LA BÀN
Khi la bàn được dùng để đánh giá chất lượng phong thủy của một địa điểm, cạnh đáy la bàn được gióng theo những bức tường hoặc một cạnh quan trọng nào đó của ngôi nhà.
Rồi người ta quay mặt tròn của la bàn cho đến khi đường hướng trên thiên trì thẳng hàng với kim la bàn. Thầy địa lý xem mặt đĩa, ghi những ký hiệu trên đĩa nàm dưới sợi chỉ đỏ của con trỏ. Trước khi xem xét chi tiết các ô của mặt đĩa, lại cần phải hiểu ngôn ngữ và chức nãng của lịch Trung Hoa.