Lời khuyên và châm ngôn

Kích thích khí có lợi

Kích thích khí có lợi
Để xem khí có thể chuyển động thoải mái qua một ngôi nhà hay không thì phải vẽ sơ đồ của sàn nhà. Phải vẽ được một dường trên sơ đổ bắt dầu từ lối vào chính (hoặc nếu ở tầng trên thì từ cầu thang) và đi thẳng qua ngôi nhà, vào tất cả các phòng trẽn sàn nhà đó và cuối cùng đi ra ngoài bằng lối ra khác. Khí không được ra vào cùng một lối; tuy nhiên, chúng có thể tỏa ra vào các phòng và thoát ra bằng nhiều lối giống như một áèng sông chảy quanh những hòn đảo nhỏ trong đòng chảy của nó.
Dòng khí qua một ngôi nhà có thể được khuyên khích bằng cách bảo đảm tất cả các cửa ra vào đéu cùng hướng với dòng khí.
Cửa vào, theo quan điểm phong thúy, phải mở vào trong, mặc đầu trong các nhà công, thường bắt buộc cửa phải mớ ra ngoài. Cửa nhà ở thường mở vào trong. Đối với những nhà công, một cửa quay có nhiều chức năng hữu ích: Không những kết hợp được yêu cầu của phong thiỉy cửa mở vào trong với quy định chung nghiêm ngặt cửa mớ ra ngoài, mà nó còn là một biện pháp để cho phép khí vào và ra cùng một lối.
Nếu ngôi nhà có một bộ cửa đồi – có thể là ngôi nhà có cổng có mái che, hoặc ngôi nhà công sớ có tiền sảnh – cả hai cửa hoặc bộ cửa phải được mở cùng một cách. Nếu chúng được mờ theo hướng khác nhau hoặc không đượccđặt đúng vị trí thì sẽ ngăn cản khí vào nhà

Kích thích khí có lợi, Kích thích khí có lợi