Bát quái và địa điểm

Hòa hợp địa điểm với cảnh vật trong phong thủy

Hòa hợp địa điểm với cảnh vật trong phong thủy

Hòa hợp địa điểm với cảnh vật trong phong thủy. Chúng ta đã thấy cảnh vật ảnh hưởng đến đia điểm bằng cácl nào khi chúng ta xét tác động của hành cảnh vật lên hành đị; điểm. Chúng ta, chú yếu chỉ xét đến hình dáng bởi vì chúng ti đang theo các nguyên tắc của Irường phái Phong thủy Hình thế. Bây giờ đến lượt trường phái La bàn nói về quan hệ giữa cảnl vật và địa điểm. Ở đây, chúng la cần xét đến hướng của dịa điểrr (tức là mặt trước, mặt sau, bẽn phải, bên trái của ngôi nhà nhìr về phương nào) và so sánh hướng này với hướng của cảnh vật hoặc đơn giản hơn, với quan hệ của cảnh vật với phương Bắc địa lý (hoặc theo người Trung Hoa, là phương Nam – trước đâ> người Trung Hoa vẽ bản đồ có phương Nam ở phía trên. Tại sao [ại không làm như thế nhỉ? Phương Nam tượng trưng cho sự ấm áp, phong phú, phồn thịnh, là một hướng tích cực hơn là phương Bắc rét mướt, hoang vắng, gió lộng, cho nên đặt phương Nam ở địa vị cao mới là hợp lý chứ?). Về vấn đề này có lẽ cũng nên nói thêm rằng suốt thời gian ở Trung Hoa, tôi đã hỏi chuyện các thầy địa lý để tìm hiểu xem họ thích sử dụng hướng Nam – Bắc địa lý hay hướng Nam – Bắc từ trường, tất cả đều nói rằng họ sử dụng đường Nam – Bắc từ trường làm đường cơ bản; tuy nhiên như thế khóng có nghĩa là không có những thầy địa lý khác ngày nay (và cả trước kia) thích sử dụng đường Nam – Bắc thật, căn cứ vào việc quan sát vị trí của Mặt tròi lúc chính ngọ.