Ngũ hành

Hành Thủy trong phong thủy thực tế

Hành Thủy trong phong thủy thực tế

Thủy – Mùa Đông – Phương Bắc – Màu Trắng.
Vật liệu: Thuỷ tinh.
Hình dáng: Vuông, phẳng;
Những ngôi nhà thưộc hành Thủy được nhận biết qua hình dáng và cấu trúc không đều. Những ngôi nhà hình như được xây cất vội vã hơn là được thiết kế cẩn thận, và hình như chúng có cả những đặc điểm cưa bốn hành còn lại (dù cho không có các góc cạnh và mặt phẳng rõ rệt), có thể nói là đều thuộc hành Thủy.
Thủy là hành của sự giao tiếp và mọi vần đề liên quan đến sự truyền bá tư tưởng đều nhận được ảnh hưởng tốt của hành Thủy. Vãn học và nghẹ thuật, đặc biệt là âm nhạc thuôc về những loại này. Có \ẽ do một sự tình cờ may mắn mà đường nét cảnh quan nổi tiếng của nhà hát Sydney Opera House thể hiện rất rõ những đặc tính của một hình dáng hành Thủy.
Trong xây dựng hiện đại, việc sử dụng rộng rãi kính làm vậ liệu xây dựng là mộl cách thể hiện công trình thuộc hành Thủy Tuy nhiên, kính khổng thể được sử dụng một mình mà phải kế hợp với một số vật liệu khác như gạch, kim loại hoặc gỗ. Tron£ những vật liệu này thì cái nào thích hợp với kính nhất? Thủy Ví Thổ tương khắc cho nên những ngôi nhà dùng nhiều kính khón£ nên dùng gạch làm khung.. Mộc và Thủy tương sinh, Kim \c Thủy cũng tương sinh cho nên dừng khung gỗ hoặc khung kin loại sẽ tốt hơn.