Ngũ hành

Hành Thổ trong phong thủy thưc tế

Hành Thổ trong phong thủy thưc tế

209

hành Thổ trong phong thủy thực tế

Thổ – Ớ giữa – Màu Vàng.
Vật liệu: Gạch.
Hình dáng: Vuông, phảng.

Hành Thổ được phạt triển qua những ngôi nhà thấp, các mặt bên phẳng, không có trang trí, và mái bằng. Các khu chung cư, và khu văn phòng, các ngôi nhà thấp mái bằng và những kiến trúc tương tự đều thuộc hành Thổ.
Thổ cũng là hành’của đất sét và gạch, cho nên những ngôi nhà bằng gạch đất sét và bêtỏng đểu có mót phần hành Thổ, dù cho hình dáng của chúng như thế nào. Vì vậy. một ngôi nhà mái dốc vừa có tính chất của hành Hỏa, vừa có thính chất của hành Thổ.
Vì Hỏa và Thổ là tương sinh cho nên sự phối hợp giữa Hỏa và Thổ được coi là ổn định và có lợi.
Những ngôi nhà thuộc loại hành Thổ có thể vững chắc, lâu bền, đáng tin cậy, nhưng không có tác dụng kích ihích. Nói một cách khái quát, bởi vì chúng được coi là “bất động” nên công dụng của chúng tốt nhất là làm nhà kho. Trong những cơ sở kinh doanh, những nơi thuộc hành Thổ có thể dùng làm kho; còn trong nhà ở, thì dùng làm nơí chứa đồ đạc. làm gara hoặc nhà kính trồng cây. (Tuy nhiên, nói thật chặt chẽ thi nhà kính trổng cây nên ở nơi kết hợp tốt với hành Mộc).
Trong công nghiệp, Thổ kết hợp với việc đào đường hầm, lập trang trại, xây dựng nhà cửa, giao thông công chính. Trong kinh doanh thì nên sản xuất hoặc bưôn bán hàng gốm sứ.