Ngũ hành

Hành Hỏa trong phong thủy thực tế

Hành Hỏa – Mùa Hè – Phương Nam – Màu Đỏ.
Vật liệu: Chất dẻo, vật liệu nguồn gốc động vật.
Hình dáng-. Nhọn.
Hình dáng Hỏa được nhận biết qua những góc nhọn, những mũi nhọn, đặc biệt là của những mái nhà, và thường thấy trên những mái chù.a như ở Thái Lan; nơi những trận mưa kèm theo gió mùa rất dữ dội, bắt buộc phải làm những mái nhà dốc. Chóp của nhà thờ thiên chúa giáo cũng tượng trưng cho hành Hỏa. Khắp Đông Nam Á, người ta cho là gặp nhiều rủi ro nếu xây nhà

ờ cạnh nhà thờ. Một phần vì người ta nghĩ ràng khi nhũng người đi nhà thờ để xưng tội, tội lỗi sẽ chạy núp vào những nơi quanh nhà thờ, nhưng cũng vì cho lằng ỏ canh hành Hỏa, thì nhà gỗ thường xuyên bị Hỏa hoạn đe dọa.
Lửa thường liên quan đến các quá liinh hóa học làm cho ngườị ta nghĩ rằng hành Hóa thống trị các vật Jiệư nhân tạo, mặc đáu ngày xưa không cố vật liệu xây dựnụ nào – có lẽ ngoài da làm lều của dân du mục – được, coi ià thuộc hành Hỏa. Tuy nhiên, những ngôi nhà mái dốc, cổ lẽ là loại kiến trúc phổ biến nhất, dù là nhà ở hay cơ sờ kinh doanh lại đcu được coi là thuộc hành Hỏa! . _
Màu đỏ lửa là màu cúa máu, cho nên Hỏa tượng trưng cho gia súc (đời sống động vật), phân biệí với đời son« thực vật.
Hành Hỏa được dùng để chỉ trí tuệ. do đó các ngôi nhà có hình dáng Hỏa thích hợp với thư viện, nhà Irường và những nơi học lập nghiên cứu khác. Trong kinh doanh. r.ó thể sử dụng đế làm nơi thiết kế, tạo mẫu thời trang. Hiến lìhiẽn, các quá trình sán xuất cần lửâ và lò nung, sau đổ đến các quá trình hóa học, đẻu được xếp (oại thuộc Hành Hóa. Gia súc và nghề bán thịt cũng được xếp vào Hành Hỏa.
Trong nhà, cái lò trong bếp thưộc về hànli Hỏa