Lời khuyên và châm ngôn

Giải các điều kiện phong thủy xấu

Giải các điều kiện phong thủy xấu
Có hai phương pháp để giải các điều kiện phong thủy tiềm ẩn những tác động có hại.
a) Khuyến khích dòng khí, làm lệch hướng dòng sa.
b) Khôi phục lại sự cán bàng của Ngu hành.
Cả hai giải pháp đều có thể thêm bùa chú và những thứ khác để đuổi tà ma hoặc thu hút tài lộc.
Khi giải một dòng khí, mục đích là bảo đảm cho khí chảy quanh nhà, vào bằng cửa chính, qua tất cả các phòng, ra bằng cửa sau hoặc cửa sổ.
Để bắt đầu, thầy địa lý thường nêu những gợi ý về cấu trúc và nội thất của ngối nhà. Có thể mở cửa ra hướng khác không? Có thể xây một bức tường ở đây không? Có thể để một lối vào hoặc một cửa sổ ở chỗ này không?
Nếu tinh hình tài chính của gia chủ không cho phép làm những việc trên, thì thày gợi ý những việc ít tốn kém hơn như để một tấm gương hoặc một bức rèm, có thể làm cho dòng khí chuyển động theo con đường khác. Gương và quạt chiếm một vị trí nổi bật trong cách giải này.
Tuy nhiên, thầy địa lý nhạy bén phải đánh giá được tinh hình tài chính của khách hàng trước khi có ý kiến, bởi vì ai cũng biết biện pháp rẻ tiền hơn thường được coi là ít hiệu quả hơn. Thầy địa lý phải làm cho khách an tâm hơn chứ không được băn khoăn lo lắng.
Những ý kiến về các biện pháp để lập lại sự cân bằng của Ngũ hành có nhiều, có thể xếp từ cực này đến cực khác. Nếu khách đã chuẩn bị thay đổi cấu trúc của ngôi nhà thì thầy địa lý có thể quyết định rằng đây là cơ hội lý tưởng để thay những cửa sổ nhọn (hành Hỏa) bằng những cửa sổ cuốn (hành Kim) nếu các nhà xung quanh hầu hết là chữ nhật (hành Thổ) bởi vì Thổ sính Kim nhưng Hỏa lại sinh Thổ. Còn trường hợp khả năng tài chính của gia chủ không được rộng rãi, cần phải xem xét, thi thầy địa lý có thể gợi ý một sò hạng mục, biểu trưng của hành giải đé đưa vào cảnh vật. Cây. nước, những thay đổi về màu sắc thuộc vể loại sửa chữa này.
Sau cùng, các thầy phong thủy Trung Hoa có thể đưa cho khách một vật nào đó như một phong bì trong đó có những đạo bùa, hoặc gợi ý rằng một bức tranh hoặc một bức tượng của một vị thánh thần nào đó đặt ở chỗ thích hợp cũng có thể bảo hộ cho gia đình chống lại nhừng Ihế lực siêu nhiên

Giải các điều kiện phong thủy xấu, Giải các điều kiện phong thủy xấu