Phong thủy nhà ở

Dùng hướng lò bếp đế điều chỉnh hướng cửa chính

Khi dùng hướng lò bếp để phối Điều chỉnh hướng nhà (hướng cửa chính) thì thường các tài liệu về phong thủy học đều nêu nguyên tắc như sau đây, nhưng không thấy giải thích tại sao:

– Hướng nhà lâm Tuyệt mệnh thì đặt lò bếp trông về Thiên y (Thiên y chế Tuyệt mệnh);
– Hướng nhà lâm Ngũ quỷ thì đặt lò bếp trông về Sinh khí (Sinh khí giáng Ngũ quỷ);
– Hướng nhà lâm Lục sát thì đặt lò bếp trông về Diên niên (Diên niên/ Phúc đức yểm Lục sát);
– Hướng nhà lâm Hại họa thì không thấy nói (có thể do xấu nhẹ có thể bỏ qua), nhưng theo nhận thức của tác giả thì đặt lò bếp trông về Diên niên là tốt;

Thực tế cho thấy rất ít nhà có điều kiện đặt bếp theo phương thức điều chỉnh nêu trên. Thường chỉ có thể chọn được 1 hướng nào đó tốt cho lò bếp, chứ không thòa mãn được yêu cầu cho mồi hướng cửa cụ thể. Thí dụ nhà hướng Tuyệt mệnh, nhưng bếp lại chỉ có thể đặt theo hướng Diên niên v.v. Cho nên, nếu kết hợp cả hướng lò bếp và gương Tiên Thiên Bát Quái ) để điều chỉnh hướng cửa chính thì sẽ tốt hơn.

Chú thích:

Trước khi dùng lò bếp để điều chinh Hướng nhà, cần đảm bảo lò bếp phải đạt được các yêu cầu về vị trí nêu trên.
Thực tế cho thấy, do bị hạn chế bởi không gian thực của mồi nhà, việc dùng lò bếp để điều chỉnh hướng cửa chính rất ít khi làm được. Người xưa dùng nhà bếp đặt ra một khu riêng, nên việc này dễ làm hơn.

Cho dù hướng cửa chính tốt xấu thế nào, hướng lò bếp cần luôn đặt cho họp với mệnh chủ nhà, tức là hướng về cung tốt theo mệnh quái chủ nhà.
Theo kinh nghiệm của tác giả, một khi hướng cửa chính không họp với mệnh chủ nhà thì cách tốt nhất để điều chỉnh là dùng Gương Tiên Thiên Bát Quái. Nó cải thiện rõ rệt trường khí vào nhà. Đồng thời có thể dùng hướng bếp để phối họp thêm.