Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Định luật số 9 và lạc thư

Định luật số 9 và lạc thư

Định luật số 9 và lạc thư. Muốn hiểu được Phương pháp này cần phải hiểu Định luật số 9. Đây là sự nhận xét – cũng như trong sô học phương Tây – rằng bất kỳ số nào cũng có thể rút lại thành một số đơn giản từ 1 đến 9 bằng cách cộng các chữ số lại vớí nhau.

Số học của Trung Hoa đã có từ thời đại xa xưa, có thể tìm thấy trong những bai viết ít nhất là trước thế kỷ thứ hai trước Công nguyên, thí dụ trong sách ’’Hoài Nam tử” và rộng hơn là trong các bài bình chú “Kinh dịch” từ thế kỷ thứ sáu. Các bản viết tay tìm thấy trong tu viện Đôn hoàng từ thế kỷ thứ tám đã đưa ra những bằng chứng quá đầy đủ tầm quan trọng về mặt lễ nghi của số luận về con số 9. Tuy nhiên, theo truyền thuyết, số luận về con số 9 dã có từ thời khai thiên lập địa, vua Phục hi tìm thấy một hình vuông ma quái với 9 con số (tổng các con sô trên chiều ngạng, çhiêu dọc và đường chéo đểu bằng 15) trên lưng một con Long mã nổi lên trên sông Lạc. Vì lý do đó người Trung Hoa gọi hình vuông đó là “Lạc thư”.

Định luật số 9 và lạc thư, Định luật số 9 và lạc thư