Phong thủy nhà ở

Điều chỉnh Hướng cửa chính

Khi cửa chính của nhà không hợp Hướng thì có thế điều chỉnh bằng những giải pháp sau đây:

– Chuyển đổi vị trí cửa chính;
– Mở thêm cửa phụ và cửa sổ;
– Xoay hướng bàn thờ, lò bếp;
– Đặt gương Tiên thiên bát quái.
– Phi tinh Sơn Hướng nhà

Dưới đây là diễn giải cụ thế.

1. Chuyên đổi vị trí cửa chính, cửa phụ

Chuyển đổi vị trí cửa chính nghĩa là ta thay Sơn Hướng nhà. Việc này chỉ có thể làm đối với những nhà có địa thế cho phép chuyển đổi được vị trí cửa chính. Khi đó ta chọn lấy cung nhỏ có sao tốt trong Du niên đã chọn. Nói chung, nhà có cửa chính lâm Tuyệt mệnh thì nên chuyến đối sang hướng khác, các cung Du niên khác thì có thể chấp nhận và điều chỉnh bằng các giải pháp khác nhau. Việc điều chỉnh cần thực hiện cho cả cửa chính và cửa phụ.

a) Điều chỉnh cửa chính

Thỉ du 1: Chủ nhà mệnh Khảm, dùng bản đồ Khảm trạch kiểm tra thấy cửa chính lâm Tuyệt mệnh, lại ở vào cung nhỏ Điên cuồng. Nhà này gặp nhiều tai ương trong cuộc sống. Nay chuyển dịch cửa chính sang cung Phúc đức, lại ở cung nhỏ Vượng trang, cuộc sống trở lại bình thường, gặp nhiều may mắn (hình 3.4).

Thỉ du 2: Chủ nhà mệnh Đoài, dùng bản đồ Đoài trạch kiểm tra thấy hướng cửa chính được Du niên Thiên y là tốt. Nhưng cung nhỏ lâm Cô quả (hình 3.5.a) nên con gái đã 28 tuổi mà chưa có bạn trai. Sau khi chuyến dịch cửa sang cung nhỏ Vinh phú (hình 3.5.b), cuối năm con gái đã có người ăn hỏi rồi.

Điều chỉnh Hướng cửa chính 1

b) Điều chinh cửa phụ

Thỉ du 3: Chủ nhà mệnh Chấn, con trai cưới vợ đã 3 năm chưa có con. Dùng bản đồ Chấn trạch kiểm tra thấy cửa phụ lâm cung Cô quả, mặc dù cửa chính được Du niên Phúc đức (hình 3.6). Do không thể chuyển dịch vị trí cửa phụ này, tác giả đã hướng dẫn gia chủ cho lấp cửa phụ. Đồng thời cũng điều chỉnh cả hướng bàn thờ. Không ngờ việc rất linh nghiệm: Sau 2 tháng người con dâu đã có bầu, cuối năm sinh một cháu gái. Chưa thể giải thích có phải vì lấp cửa phụ Cô quả hay là vận may với gia chủ đã đến. Có điều cách đấy khá lâu, có một thầy phong thủy đã hướng dẫn gia chủ đặt Phù để hóa giải cửa này, nhưng không đạt kết quả. Theo nhận thức của tác giả, không cỏ Phù nào có thể giải được cửa lâm Cô quả. Chỉ có cách dịch chuyền hoặc lấp bỏ đi mà thôi.

Điều chỉnh Hướng cửa chính 1

Bỏ cửa phụ để tránh cung Cô quả

2. Mở thêm cửa phụ và cửa sổ

Như trên đã nói, một khi hướng cửa chính không hợp với mệnh chủ nhà thì Khí vào nhà sẽ bị kém. Để cải thiện Khí trong nhà thì có thể mở thêm cửa phụ hoặc cửa sổ ở những vị trí có cung tốt so với mệnh chủ nhà để lấy Khí tốt vào nhà. Cần đảm bảo hướng cửa phụ phải ở Du niên tốt và cung tốt của nhà. Trường họp này chỉ có thể làm nếu điều kiện ngôi nhà cho phép. Còn khi đã bất khả kháng thì chỉ có thể điều chỉnh nhà qua cửa chính bằng hệ Gương, hướng bàn thờ, hướng lò bếp. Yêu cầu là:
– Dùng gương Tiên Thiên Bát Quái để điều chỉnh hướng cửa chính của nhà (xem chương 6);
– Hướng bàn thờ và hướng lò bếp phải tương phối với mệnh chủ nhà được Du niên tốt (xem chương 4).

3. Xoay hướng bàn thờ, lò bếp

4. Đặt gương Tiên thiên bát quái

a) Tránh Bát sát và Hoàng tuyền

Khi chuyển dịch hướng cửa chính và cửa phụ thì ngoài yêu cầu phải hợp với mệnh chủ nhà như đã nêu trên còn phải chú ý để không phạm Bát sát và Hoàng tuyền.

b) Tránh pham Bát sát

Bát sát là 8 mối quan hệ xung sát dựa trên quy luật sinh khắc của Ngũ hành và có quan hệ đến Hướng cửa. Ta cần tránh các sát này khi làm nhà để đề phòng tai họa. Tám sát đó là:
Ngọ sát Càn (Hỏa khắc Kim)
Thìn sát Khảm (Tho khắc Thủy)
Dần sát Cấn (Mộc khắc Thổ)
Thân sát Chấn (Kim khắc Mộc)
Dậu sát Tổn (Kim khắc Mộc)
Hợi sát Ly (Thủy khắc Hỏa)
Mão sát Khôn (Mộc khăc Thô)
Tị sát Đoài (Hỏa khắc Kim)

Thí du: – Hướng nhà ở quái Càn mà có long mạch chảy từ phương Ngọ vào Minh đường (tức là thu thủy từ Ngọ vào Minh đường), hoặc mở thêm cửa phụ vào cung Ngọ, hay chọn ngày Ngọ, tháng Ngọ để khởi công xây dựng nhà thì là phạm sát.

– Hướng nhà ở quái Tốn mà có long mạch chảy từ phương Dậu vào Minh đường (tức thu thủy từ Dậu vào Minh đường), hoặc mở thêm cửa phụ ở cung Dậu, hay chọn ngày Dậu, tháng Dậu để khởi công xây dựng nhà cũng là phạm sát.
– v.v. các Hướng nhà khác cũng vậy.

Chú thích:
Cung sát là một đơn quái bị sát, gồm có cả 3 cung nhỏ mà quái đó quản: Ngọ sát Càn có nghĩa là cung Ngọ sát cả quái Càn (là quái chỉ Hướng nhà), gồm 3 cung Tuất Càn Hợi; Thìn sát Khảm nghĩa là cung Thìn sát cả quái Khảm gồm 3 cung Tý Quý Nhâm; v.v.

c) Tránh pham Hoàng tuyền

Hoàng tuyền chỉ tính cho trục Tứ ly, tức là trục Càn – Tốn, Cấn – Khôn… Lý thuyết Phong thủy học quy định khi chọn Hướng cửa phải tránh không đế phạm vào các cung Hoàng tuyền. Cụ thể như sau:

Hướng cửa Càn, Hoàng tuyển tại Tân, Nhâm
Hướng cửa cẩn, Hoàng tuyên tại Quỷ, Giáp
Hướng cửa Tốn, Hoàng tuyền tại At, Bính
Hướng cửa Khôn, Hoàng tuyền tại Đinh, Canh

Thí du: Nhà có cửa chính Hướng Khôn mà làm cổng, hay giếng nước ở cung Đinh hay cung Canh, hay thu thủy từ Đinh hay Canh vào Minh đường là phạm Hoàng tuyền. Ngược lại: Nhà có cửa chính Hướng Đinh hay Canh mà có cổng hay giếng nước ở cung Khôn, hoặc thu thủy từ cung Khôn vào Minh đường thì cũng phạm Hoàng tuyền. Các Hướng cửa chính khác cũng theo nguyên tắc như vậy. Sơ đồ vị trí Hoàng tuyền thể hiện trên hình 3.7. Khi đã xác định được Sơn Hướng nhà theo hình 3.3, ta kết hợp với hình 3.7 để kiểm tra Hoàng tuyền.

5. Điều chỉnh bằng phi tinh Sơn Hướng nhà

Như trên đã nói, nhà phải tựa lưng trên đất cao (gọi là Sơn), trông về đất thấp (gọi là Hướng). Nhà có Sơn Hướng như vậy là hợp vị, nghĩa là có sao Sơn nằm ở cung Sơn, sao Hướng nằm ở cung Hướng. Khi nhà không được hợp vị thì cần điều chỉnh. Điều chỉnh bằng phi tinh Sơn Hướng nhà nhằm mục đích chọn cho được nhà có Sơn Hướng hợp vị. Có 3 nhóm sau đây dùng cho mọi nhà:

a) Nhóm “Đáo Sơn đảo Hướng”, tức sao Sơn nằm đúng vị Sơn, sao Hướng nằm đúng vị Hướng. Như vậy là được vượng Sơn vượng Hướng. Ớ nhà này sẽ được cả đinh và tài (nhân khẩu và tiền của) phát triển. Nhà này được Sơn Hướng tốt, không cần điều chỉnh gì cả;

b) Nhóm “Thướng Sơn hả Thủy”, tức sao Sơn lại nằm ở vị Hướng, sao Hướng lại nằm ở vị Sơn. Như vậy là phạm cả Sơn và Hướng. Nhà này chủ về tổn đinh phá tài (“Sơn thượng long thần bất há Thủy, thủy lõa long thần bất thướng Sơn Long sơn không thể xuống nước, long Hướng không thể lên núi [2]). Với nhà này, tốt nhất nên chọn lại Sơn Hướng nhà;

c) Nhóm “Sons tinh đảo Sơn” hoăc “Sons tinh đáo Hướng”, tức được Sơn phạm Hướng, hoặc được Hướng phạm Sơn. Trong trường hợp này thì hoặc là được về nhân khẩu thì hại về tiền tài, hoặc được về tiền tài thì hại về nhân khẩu. Nhà này cần điều chỉnh theo hướng đắp núi (hiểu là khu đất cao, không nhất thiết phải như một ngọn núi) hay đào sông hồ ao.
Đây là một vấn đề phức tạp. Bạn đọc cần nghiên cứu tài liệu [38] của tác giả có hướng dần chi tiết vấn đề này. Dưới đây chỉ giới thiệu tóm tắt để bạn đọc tham khảo.