Phong thủy nhà ở

Điều chỉnh hướng cổng

Nguyên tắc Điều chỉnh hướng cổng cũng giống như điều chỉnh hướng cửa chính của nhà: cần đặt cổng vào vị trí sao cho đường nối tâm nhà với điểm giữa cổng nằm vào cung có Du niên tốt trong Trạch quẻ. Mỗi nhà cần 1 cổng chính. Có thể có thêm cổng phụ. Tốt nhất cả 2 cổng đều nằm vào cung tốt so với mệnh chủ nhà. Nếu cổng nằm vào cung không tốt thì cần điều chỉnh: Có thể dịch chuyển vị trí cổng, dùng gương Tiên Thiên Bát Quái hoặc dùng Phù trấn trạch v.v.

Thí du 1: Chủ nhà mệnh Chấn, có hai con trai nhưng Ông Bà nhiều năm mong chờ vẫn không có cháu trai, chỉ có cháu gái. Mà việc làm ăn của Công ty gia đình cũng ít hiệu quả. Dùng bản đồ Chấn trạch kiểm tra thì thấy nhà này có cửa chính ở vào Du niên Phúc đức, lại được cung nhỏ Vượng tài. cổng nhà tuy cũng Du niên Phúc đức, nhưng lại lâm cung nhỏ Bại tuyệt. Tác giả đã hướng dẫn gia chủ cho bỏ cổng cũ, chuyển sang chính diện với cửa chính của nhà, được cung nhỏ Vượng tài (hình 3.11). Tác giả còn điều chỉnh lại cả hướng bàn thờ. Công việc hiệu nghiệm bất ngờ: Sau vài tháng người con dâu cả có bầu, sau sinh cho ông bà một cháu trai. Thật cả nhà sung sướng! Mà công việc làm ăn từ bấy cũng khấm khá dần lên.

Điều chỉnh hướng cổng 1

Chuyên vị trí cổng để tránh cung Bại tuyệt

Chú ý: Khi điều chinh hướng cổng cũng phải chú ý để không phạm Bát sát và Hoàng tuyền như đã nêu với cửa chính ở trên. Thí dụ: Hướng nhà ở quái Càn mà mở cổng ở cung Ngọ là phạm Sát (vì Ngọ sát Càn). Nhà hướng Tốn mà mở cổng vào cung Ất, Bính là phạm Hoàng tuyền.

Thí du 2: Chủ nhà mệnh Khôn, cửa chính nhà lâm Lục sát, nhưng được cung nhỏ Tấn điền là tốt (hình 3.12). Ở nhà này làm ăn cũng ra tiền, nhưng cũng có nhiều trắc trở. Đặc biệt cổng phụ sau nhà lâm Du niên Tuyệt mệnh, lại với cung nhỏ Trường bệnh. Ở nhà này không ốm đau mới là lạ. Hướng bàn thờ lại lâm Lục sát. Chủ nhà thay nhau đau yếu bệnh tật, làm ăn cũng thất bát. Tác giả đã hướng dẫn lấp cửa phụ sau nhà, đặt gương Tiên Thiên Bát Quái để điều chỉnh hướng nhà, đồng
thời cũng điều chỉnh lại hướng bàn thờ. Cuộc sống chuyển biến tốt lên rất nhanh.

Điều chỉnh hướng cổng 1

Lấp cổng phụ để tránh Tuyệt mệnh
và Trường bệnh