Phong thủy nhà ở

Điều chỉnh bằng phi tinh Sơn Hướng nhà

Khi một ngôi nhà không được Sơn, Hướng (tọa Sơn lập Hướng) thì sẽ kém vượng Khí, nói cách khác bị tốn đinh (nhân khẩu) và kém tài lộc. Vậy trong điều kiện có thể, nên kiểm tra lại Sơn Hướng nhà theo chỉ dẫn ở tài liệu [38] và điều chỉnh lại Sơn Hướng của nhà cho đạt yêu cầu thì cuộc sống trong nhà này sẽ tốt lên nhiều.

Thí du: Ngôi nhà có mặt bằng ở hình 3.10. Nhà được xây vào năm 2002, tức là vào Vận 7 (từ năm 1984 đến năm 2003). Nhà trông về phương Đông Nam. Lúc đầu nhà này có Sơn Canh, Hướng Giáp. Sau khi phi tinh Sơn Hướng, tác giả có bản đồ phi tinh Sơn Hướng như ở hình 3.10.a. Phân tích ở đây thì thấy ở cung Hướng (Chấn) sao chủ Vận 7 nằm ở bên góc trái, là góc của sao Sơn. Như vậy là không hợp vị. Còn ở cung Sơn (Đoài) thì sao 7 nằm ở góc phải, là góc của sao Hướng, cũng không hợp vị. Như vậy, nhà này phạm vào “Thướng sơn hả thủy”. Ở nhà này nhất định là tổn đinh háo tài. Điều chỉnh trong trường hợp này, cách tốt nhất là đổi lại Sơn Hướng nhà.

Điều chỉnh bằng phi tinh Sơn Hướng nhà 1

Phi tinh sao Sơn Hướng để hóa giải hướng nhà

Năm 2007 sửa nhà, tác giả đã cho chuyển cửa từ cung Giáp sang cung Tốn. Nhà bây giờ có Sơn Càn Hướng Tốn. Phi tinh các sao Sơn Hướng ta có bản đồ phi tinh ở hình 3.10.b. Phân tích các sao sẽ thấy: ở cung Hướng (Tốn) sao 8 nằm ở góc phải, là góc của sao Hướng. Như vậy là hợp vị. Còn ở cung Sơn, sao 8 nằm ở góc trái, là góc của cung Sơn, cũng là hợp vị. Vậy nhà bây giờ được “£>óo sơn đảo hướng”, tức được vượng sơn vượng hướng. Ở nhà này, nhất định đinh tài lộc sẽ phát triển.

Cần chú ý rằng, Hướng nhà dù có được “Đáo sơn, đáo hướng”, nhưng cũng phải họp với Mệnh quái chủ thì mới tốt. Thí dụ: nhà Hướng Tốn nêu trên có cửa chính nằm vào cung nhỏ Tốn chỉ thích hợp cho chủ nhà thuộc Đông tứ mệnh (Tốt nhất là mệnh Tốn). Còn chủ nhà thuộc Tây tứ mệnh thì không họp. Khi đó cần có thêm việc Điều chỉnh bằng các giải pháp khác nữa thì ở mới tốt.