Phong thủy nhà ở

Điều chỉnh bằng gương Tiên Thiên Bát Quái lõm

1.  Nguyên lý làm việc của một gương lõm

Trên hình ta có: Điểm o là đinh gương; c là tâm gương; F là tiêu điểm của gương; oc là trục chính của gương.
Khi tia tới 1 đi từ điểm A của ngọn nến đến gương song song với trục chính thì tia phản xạ 1’ sẽ đi qua tiêu điểm F; Khi tia tới 2 đi đến đỉnh o của gương thì tia phản xạ 2’ sẽ tạo một góc AOC = COA’. Trục chính của gương là đường phân giác của góc AOA’. Dựa theo nguyên lý này ta dề dàng tìm thấy vị trí ảnh của A là A’ (hình 6.8.a).
Cũng vậy, khi tia tới 3 từ B tới đỉnh gương thì sẽ có tia phản xạ 3’ tạo thành góc B03’ với co là đường phân giác. Khi tia tới đi từ B qua tâm gương c thì tia phản xạ sẽ đi ngược lại chiều tia tới. Từ đấy ta dễ dàng tìm thấy ảnh của B là B

Như vậy ta thấy khi ngọn nến nằm xa gương thì ảnh của ngọn nến là một ảnh thật nằm ngoài gương và nhỏ hơn ngọn nến thật. Tất cả các tia tới đều bị gương hắt ra.
Khi ngọn đặt nến rất gần gương thì ta nhận được một ảnh ảo to hơn ảnh thật nằm sau gương (hình 6.8.b).
Như vậy gương lõm có thể dùng để hắt tia chiếu ra xa nếu như vật chiếu nằm xa gương. Thí dụ, một đao đình hay một góc nhà bên cạch chiếu vào cửa nhà.

Điều chỉnh bằng gương Tiên Thiên Bát Quái lõm 1

Nguyên lý hoạt động của gương lõm

2. Hoạt động của gương TTBQ lõm

Gương TTBQ lõm sau khi được kích hoạt sẽ phát ánh sáng xoáy thuận chiều kim đồng hồ với 8 tia theo 8 Quái giống như gương TTBỌ lồi ở trên. Nhưng khi nhìn nghiêng ta thấy nó tạo thành phều xoáy với các tia thu vào tâm gương (hình 6.9). Có đặc điểm là các tia thu vào tâm rồi xoáy tụ tạo một điểm A bắn ra ngoài.
Đặc điếm này của gương cho ta khả năng thu một tia chiếu nào đó đang chiếu vào nhà rồi chuyển hướng đưa nó đi chỗ khác.

Điều chỉnh bằng gương Tiên Thiên Bát Quái lõm 1

Nguyên lý hoạt động của gương TTBQ lõm

3. Một số thí dụ về sử dụng gương TTBQ lõm

Dựa trên nguyên lý hoạt động nêu trên của gưcmg TTBQ lõm, tác giả đã dùng gương trong một số trường họp thấy có hiệu quả tốt.

Thí du 1: Một gia chủ có ngôi nhà nằm sát một đình làng. Gia chủ than phiền sổng trong ngôi nhà này rất căng thẳng, sức khoẻ cả nhà giảm sút, làm ăn của công ty gia đình cũng thất bát. Sau khi khảo sát nhà, tác giả thấy có một đao đình đang chiếu thăng vào bàn thờ trong nhà. Nhìn kỹ thì thấy Khí từ đao đình lao vào bàn thờ là khí đen. Rõ ràng trong trường họp này Thân linh và Gia tiên sẽ không về bàn thờ. Tác giả đã cho đặt một gương TTBỌ lõm để thu dòng Khí đen đó lại rồi bắn lên không trung tới một điểm X (sơ đồ hình 6.10).

Đồng thời do nhà ở sát đình làng, tác giả đã cho treo một tranh Manđala, một tranh dòng Phật, trong nhà. Tình hình biên chuyển rất rõ rệt. Bàn thờ đã linh hẳn lên. Sau một thời gian gia chủ cho biết cuộc sống dề chịu nhiều, mà làm ăn cũng thuận lợi hcm.

Điều chỉnh bằng gương Tiên Thiên Bát Quái lõm 1

Dùng gương TTBQ lõm để chuyển hướng dòng Khỉ từ đao đình

Thí du 2: Một công ty gia đình ở Hà Nội thuê một văn phòng trên lầu 3 của một ngôi nhà. Giám đốc công ty than phiền làm ăn khó khăn, liên tục thất bát. Sau khi xem xét văn phòng công ty, tác giả nhận thấy có một dãy nhà xưởng ngay sát văn phòng công ty có nóc chiếu thắng vào phòng giám đốc và phòng nhân viên của công ty. Quan sát kỳ thì thấy nóc nhà có 3 tia chiếu màu đen khá mạnh chiếu vào nơi làm việc của công ty (hình 6.11), trong đó 2 tia chiếu thẳng vào phòng Giám đốc, còn 1 tia chiếu vào phòng nhân viên.
Tác giả đã cho đặt một gương TTBỌ lõm tại cửa phòng Giám đốc đế thu 3 tia chiếu này rồi chuyển tới một điểm A trên không trung. Công việc thấy khá hiệu nghiêm.

Điều chỉnh bằng gương Tiên Thiên Bát Quái lõm 1

1-Văn phòng công ty; 2-Gương lõm

Dùng gưong TTBQ lõm để chuyển hướng tia chiếu từ nóc nhà bên

Thí du 3: Một gia chủ có kinh doanh cửa hàng, nhưng lại than phiền làm ăn thất bát, sức khỏe cũng sút kém. Sau khi khảo sát ngôi nhà tác giả nhận thấy có một trạm biến thế công cộng đặt đối ngay cửa phụ ra vào nhà. Chu nhà cho biết cả nhà thường hay vào nhà qua cửa phụ này. Có điều là: góc trạm biến thế chiếu thẳng vào cửa phụ. Quan sát kỳ thì thấy có một dòng khí đen từ góc trạm biến thế lao vào cửa phụ (hình 6.12). Rõ ràng thể là có vấn đề.
Tác giả đã cho đặt một gương TTBQ lõm trên cửa phụ này để thu dòng Khí đen đó rồi chuyển ra không trung. Ngoài ra tác giả cũng chỉnh trang lại bàn thờ và lò bêp. Kêt quả là cuộc sống ổn định rất nhanh.

Chú ý: Khi dùng gương TTBQ lõm thì cần chuyển hắt trả lên không trung, không hắt sang nhà bên cạnh!

Thí du 4: Một nhà có nóc mái tôn dài gần 27m của nhà bên cạnh chiếu vào. Trên hình 6.13 ta thấy tất cả các ô cửa sổ đều bị tia nóc chiếu vào: phòng ngủ, nhà vệ sinh, nhà tắm đều bị chiếu vào cửa sổ. Nóc nhà phát tia chiếu cách các ô cứa này không đến 10m. Trường hợp này gọi là bị tia sát chiếu. Như vậy người trong nhà này luôn bị các tia chiếu của nóc nhà này tác động, cả lúc ngủ, lúc tắm, lúc đi vệ sinh. Kết quả là người nhà thường bị các bệnh như nặng đầu, đau xương cốt, chứng đỏ măt. Sau khi phân tích tình huống, tác giả đã cho treo một gương TTBQ lõm tại ô cửa sổ nhà vệ sinh trông sang nóc nhà đang chiếu tới. Lập tức không còn các tia chiếu đó nữa. Vậy các tia này biến đi đâu? Quan sát thì thấy: Gương TTBQ lõm đã thu hết các tia chiếu này rồi bắn lên không trung. Gia chủ không còn bị tia sát nữa. Mọi người trong nhà hết bệnh rất nhanh.

Thí dụ này cho thấy chúng ta không thể xem thường hướng chiếu của các nóc nhà bên cạnh. Neu nhà bạn có nóc nhà nào đó đang chiếu vào thì hãy xem người trong nhà có bị ốm đau gì không. Neu có, bạn thử treo một gương TTBQ lõm đón lấy hướng chiếu của nóc nhà này xem có đỡ bệnh không. Thường là bệnh đỡ rất nhanh. Nếu không đỡ tức là bạn có bệnh thực của cơ the rồi đấy, cần đến bác sỳ để điều trị. Cũng có thể treo một quả bầu tiên hoặc một án khứ tà cũng giải được sát trong trường hợp này. Thông thường, nếu nóc nhà chiếu tới cách nhà bạn trên 30m thì ít ảnh hưởng, trong phạm vi 10 – 20m thì ảnh hưởng ở mức trung bình, còn dưới 10 m thì ảnh hưởng mạnh.