Phong thủy nhà ở

Điều chỉnh bằng Gương Tiên Thiên Bát Quái lồi

Nguyên lý làm việc của một gương lồi

Trên hình ta có: Điểm o là đỉnh gương; c là tâm gương; F là tiêu điểm của gương; oc là trục chính của gương.

Nguyên lý hoạt động của gương lồi

Ảnh của gương lồi bao giờ cũng là một ảnh ảo. Trong hình 6.6.a), ảnh của ngọn nến nhỏ hơn hình thật.
Không gian ngoài gương nằm trong vùng tia phản xạ của gương gọi là thị trường của gương. Gương cầu lồi bao giờ cũng có thị trường lớn hơn so với gương phẳng có cùng kích thước bề mặt.

Khi vật thể đặt ngoài thị trường gương thì ta không nhìn thấy ảnh của nó trong gương.
Khi tia tới song song nhau và song song với trục chính của gương, thì tia phản xạ hội tụ tại tiêu điểm F của gương (hình 6.6.b).
Như vậy gương lồi có thể dùng để hắt tia tới ra ngoài. Khi cửa nhà gặp một cung nhỏ xấu (thí dụ: Bại tuyệt) thì ta có thể coi nó gồm các tia song song đi tới cửa nhà. Ta có thể dùng gương lồi để hắt nó ra.

Hoạt động của gương TTBQ lồi

Gương TTBQ lồi khi được kích hoạt nó sẽ làm việc theo nguyên tắc nêu ở hình 6.7. Gương phát sáng xoáy theo chiều kim đồng hồ cùng với 8 tia phát ra theo 8 quái của gương. Nếu nhìn nghiêng, ta thấy ở phần gương lồi tạo thành dòng xoáy hình phễu loe dần ra cùng với hàng loạt tia từ tiêu điểm gương hắt ra. Do đó có thể dùng gương này để hắt cung xấu trong du niên tốt của cửa nhà.

Chú ý: Muốn hắt cung xấu nào thì khi kích hoạt (linh hóa) phải cầu trợ giúp cho gương làm được việc đó.

Cũng có thể dùng gương này đồng thời giảm bớt tốc độ của một dòng Khí lao tới cửa nhà.

Thí du: Chủ một công ty ở TP. Hồ Chí Minh phàn nàn hem 1 năm nay kinh doanh không được gì, quanh năm lận đận, tài chính về rồi lại tiêu tán đi hết. Sau khi xem xét ngôi nhà, văn phòng công ty thì thay: với mệnh quái chủ là mệnh Tốn, cửa chính hợp mệnh chủ, được Sinh khí lại có cung nhỏ Tấn điền, là tốt. Tuy nhiên cửa phụ phía sau tuy ở Du niên Phục vị, nhưng lại lâm vào cung nhỏ bại tuyệt. Rõ ràng làm ăn thất bát là phải! Cứ tài vào cửa trước lại ra cửa sau. Do hoàn cảnh không thể chuyển dịch vị trí cửa phụ này, tác giả đã cho treo tại đây một gưcmg TTBQ lồi để hắt cung xấu Bại tuyệt đi. Đồng thời cũng xoay lại hướng ngồi của Giám đốc cho họp lý hon. Sau một thời gian thấy chủ công ty gọi điện cho biết công việc hiện nay thuận lợi hơn nhiêu.

Một thí dụ khác: Một công ty ở Hà Nội, văn phòng công ty có hướng cửa chỉnh họp với mệnh của Giám đốc, nhưng cửa phụ phía sau lại lâm cung Pháp trường. Cũng tình trạng không thê chuyển dịch cửa phụ, nên tác giả đã hướng dẫn treo một gưcmg TTBQ lồi tại cửa này.