Hành kim trong phong thủy
Bát quái và địa điểm

Địa điểm trong khu vực

Địa điểm trong khu vực

Địa điểm trong khu vực
Chúng ta nhớ lại lằng bốn phương Đông, Nam, Tây, Bắc được tượng trưng bằng bốn con vật Thanh long (Rồng), Chu tước (Chim), Bạch hổ (Hổ) và Huyền vũ (Rùa). Bốn con vật này cũng tượng trưng cho mặt phải, mặt trước, mặt trái, mặt sau của địa điểm.
Cho nên, thông thường có một vị trí Rồng cho khu vực và một vị trí Rồng khác cho địa điểm. Phần này nói về tác động của hướng (phương mà mật trước nhìn vào) của địa điểm ở trong một khu vực nhất định.
Trước hết, hãy có vài iời về Rồng của khu vực. Khó mà tìm được một địa điểm lý tướng dể xây nhà, ngay cả khi có thật nhiều tiền. Tốt nhất là tìm được một nơi có một con Rồng thật ấn tượng nằm thăng bằng ở phía Đông và có những ngọn đồi không cao lắm ở phía Tây nằm trong cánh tay bảo vệ của con Rồng, ở phía Bắc, phía xa xa là một bụi lùng, bách cao hoặc một đỉnh núi tuyết phủ, còn ở phía Nam, không quá xa ngôi nhà là một hổ nước lấp lánh bề ngoài trông rất ngoạn mục. trên bờ có một ngọn núi đá cao đơn độc tượng trưng cho con Chim phương Nam.
Ở mức kém hơn, có thể là một loạt những khu vực khác nhau, có vị trí ít nhiều thuận lợi. Thí dụ một khu vực trung bình có thể không có Rồng, Rùa hoặc Chim nhưng có một con Hổ có ích; cồn bậc thang cuối cùng có thể là một khu đỏ thì tồi tàn nhất, không có những đặc điểm Phong thủy có lợi, và lởm chởm những mũi tên ác hiểm bí mật của những ngôi nhà vây quanh sinh ra các “sa” nguy hại.
Nếu Phong thủy của địa điém là có lợi, thì sự xác định đúng Rồng, Chim, Rùa, Hổ trong khu vực sẽ làm tăng thèm mặt có lợi của địa điểm và nhận được “khí” của khu vực. Nếu mặt khác, địa điểm nói chung có điềm xấu, có thể bởi vì thiếu “khí” mà nhiều “sa”, thì một số mặt bất lợi của địa điém co thể được vị trí thuận lợi cùa khu vực quét sạch.