Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Thủy

Địa điểm thuộc hành Thủy

hành Thủy
Cảnh vật hành Mộc/ Địa điểm hành Thủy
Thúy sinh Mộc, hai hành này hài hoà với nhau, do đó bà con láng giềng được hưởng lợi ích do ngôi nhà thuộc hành Thủy đem đến. Tốt nhất cho chức nâng của ngôi nhà hành Thủy là để làm các công việc vì lợi ích của cộng đồng. Vì hành Thúy tượng trưng eho nghệ thuật, âm nhạc, truyền thông, cho nên một ngôi nhà thuộc hành Thúy sử dụng làm nơi hoà nhạc, nhà hát hoặc trung târn truyền thông thì thật là tuyệt. Cảnh vậi hành Mộc thường được thể hiện bởi những ngôi nhà làm bằng gỗ ớ bên cạp li, bới vì ít ngôi nhà có được hình dáng thuộc hành Mộc là cao và hình trụ. Ớ khu vực nông thôn, những ngôi nhà hành Thủy rất hợp để làm trung tâm hành chính cho một vùng có đất rừng hoặc rừng bao quanh.
Cảnh vật hành Hoả / Địa điểm hành Thủy
Thủy khắc Hỏa cho nên cảnh vật hành Hỏa (một cảnh vật có những ngôi nhà mái dốc hoặc có những đỉnh núi xa xa) bị địa điểm hành Thủy khắc. Mặc đầu Thủy là kẻ chiến ihắng, nhưng sụ kết hợp hai hành này vẫn là bất lợi. Trong thương mại. công việc kinh doanh sẽ làm tổn hại chợ xung quanh. Một gia đình ở trong một ngôi nhà hành Thủy giữa một cảnh vật hành Hoả sẽ nổi lên trên hàng xóm láng giềng nhờ các hoạt động chính trị ở địa phương, nhưng gia đình đó không được hoan nghênh, sự quan tâm của họ được coi Là một sự can thiệp vào việc cùa người khác, những cố gắng để nâng cao chất lượng sống cho hàng xóm được coi là một sự quấy rối phiền nhiễu.
• Không nên ở hoặc làm việc trong một ngôi nhà thuộc hành Thủy – một ngôi nhà có hình dáng không đều và khỏng đối xứng
– nằm giữa một cảnh vật thuộc hành Thổ-được nhận biết qua một phong cảnh bằng phẳng không có những chỗ mấp mô, hoặc xung quanh là những ngôi nhà phần lớn là mái bằng, cao hoặc thấp. Thổ và Mộc là tương khắc. Thủy bị Thổ làm ô nhiềm. Những người sống lâu trong những hoàn cảnh đó sẽ có nguy cơ mất danh dự, tiếng tãm do những chuyện ngồi lê đôi mách, những vụ bê bối, hoặc những ý đồ xấu.
Địa điểm thuộc hành Thủy, Địa điểm thuộc hành Thủy