Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Thổ

ĐỊA ĐIỂM THUỘC HÀNH THỔ

Địa điểm thuộc hành thổ, địa điểm thuộc hành thổ

Ngày nay, những ngôi nhà thuộc hành Thổ đã trở nên tầm thường. Hành Thổ được thể hiện trong những ngôi nhà hơi vuông, bằng, có những đặc điểm kiếÁ trúc của những thập kỷ cuối của thế kỷ hai mươi và cả trong những ngôi nhà làm bằng “Thổ”, tất nhiên trong đó có gạch và bê tông. Tuy nhiên, những ngôi nhà gạch mái dốc lại thuộc hành Hỏa, vì theo quan điểm Phong thủy» cái chủ yếu không phải là vật liệu mà là hình dáng, và đó cũng là tiêu chí khi đánh giá chất lượng Ngũ hành của một ngôi nhà.
Cảnh vật hành Mộc/ Địa điểm hành Thổ
Cảnh vật hành Mộc được thể hiện qua các rừng cây hoặc những ngôi nhà làm’ bằng gỗ. ít có những ngòi nhà có hình dáng Mộc (cao và hẹp), nhưng những cột, trụ của những công trinh lớn lại thường gặp.
Mộc khắc Thổ bằng cách hút thức ăn từ Thổ. Đây là một vị trí lý tưởng cho một đôi trai gái muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc, vì sẽ luôn luôn nhận được các lợi ích vật chất cũng như tinh thần từ môi trường. Nhưng cũng như mùa màng làm khô kiệt đất đai, muốn duy trì sự tốt tươi phải thay dổi cây trồng hoặc bón phân cho đất, ‘cho nên cuối cùng, chất bổ dưỡng của cảnh vật cũng bị địa điểm hành Mộc ỉàm cho cạn kiệi. Làm nơi kinh doanh thì phải thay đổi mặt hàng sau vài năm, khi công việc làm ăn chững lại. Con cái ở trong nhà phải gửi đi học ớ nơi khác, bởi vì cuối cùng cảnh vật sẽ không kích thích được sự phát triển thể chất và trí tuệ của chúng.
Cảnh vật hành Hỏa/ Địa điểm hành Thổ
Ỏ thành phố, cảnh vật hành Hỏa được thấv qua những ngôi nhà có mái dốc, có góc, và cả ở cắc kiến trúc tam giác. Các đỉnh núi và tháp chuông nhà thờ nổi bật trên nển trời cũng là dấu hiệu của một cảnh vật hành Hỏa.
Hỏa sinh Thổ. Đây là một vị trí có lợi, cánh vật đem lại lợi ích cho những người sống và làm việc trong những ngôi nhà có hình dáng thuộc hành Thổ. Buồn bán hoặc ở đẻu hết sức thuận lợi và lợi ích [à bển vững. Đây ỉà mội vị trí lý tưởng để ở hoặc để kinh doanh lâu dài.