Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Thổ (tiếp)

Địa điểm thuộc hành Thổ

Địa điểm thuộc hành Thổ

Cảnh vật hành Thổ / Địa điểm hành Thổ
Khi những ngôi nhà mái bằng nằm trong một cánh đồng bằng phẳng hoặc giữa những ngôi nhà cũng mái bằng như vậy hoặc hơi vuông thì tình trạng ở đó là sự cân bẳrìg Thổ – Thổ. Đó là một vị trí hết sức ổn định nhưng có lẽ khổng tiến triển. Những trường hựp này thích họp với hoạt động xay xát, nhà ở đại chứng hoặc buôn bán thông thường- VỊ trí này không tốt cung không xấu. Để bảo đảm sự bền vững tối đa, chức năng của các kiến trúc loại Thổ trong một cảnh vật hành Thổ phải hoà hợp với láng giềng. Trong khu vực nhà ở, nhà chỉ nên để ớ, trong khu vực buôn bán, nhà chỉ nên để phục vụ công viộc kinh doanh, V.V..
Cảnh vật hành Kim / Địa điểm hành Thổ
Một ngôi nhà mái bằng ờ giữa những ngôi nhà mái vòm hoặc giữa một vùng gồm những ngọn đồi tròn thoai thoải thì hoà đồng với địa hình nhưng không phải là một vị trí lý tường cho buôn bán phát triển. Những điều kiện này phù liợp hơn với nhà trường hoặc ca với gia đình có những người trẻ tuổi đang được đào tạo hoặc giáo dục để phục vụ cộng đồng. Nếu nguyện vọng của họ là phục vụ trong quân đội, cảnh sát, nông nghiệp hoặc hầm mỏ thì họ sẽ thành công. Nếu họ quyết tâm tham gia cuộc cạnh tranh trong giới kinh doanh thì họ cũng thành cồng. Những người quyết định về hưu ở trong loại địa hình này thì số tiền dể dành được sẽ nhanh chóng cạn kiệt và họ sẽ chỉ để lại được một di sản nhỏ bé.
Cầnh vật hành Thủy / Địa điểm hành Thổ
Cảnh vật hành Thúy Là một cảnh vật trong đó có các vùng nước như sông ngòi, ao hồ. Những ngôi nhà hình dáng bất thường (đặc biệt các nhà máy) không xác định được thuộc hành nào trong bốn hành khác (cao, nhọn, bằng hoặc tròn) thì được coi như thuộc hành Thủy