Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Mộc trong thực tế

Địa điểm thuộc hành Mộc

Địa điểm thuộc hành Mộc trong thưc tê!à mạt kiến trúc hoặc bằng gỗ, hoặc cớ hình dáng thuộc hành Mộc nhu hình cột hoặc hình tháp. Trong năm trường hợp sau đây, người ta cho rằng ngôi nhà thuộc hoàn toàn về hành Mộc, chẳng hạn như một ngọn tháp bằng gỗ, và không phải là một kiến trúc thuộc về nhiều hơn một hành như một cột bằng đá hoặc một căn nhà gỗ có mái dốc (hành Hỏa).
Cảnh vật hành Mộc thường được nhận thấy cạnh những ngc nhà làm bằng gỗ, rừng cây hoặc những cây cột được bố trí tron; một kiến trúc nào đó.

23

Địa điểm thuộc hành Mộc trong thực tế

Một kiến trúc hành Mộc trong một cảnh vật hành Mộc là ổi định. Khi hành của cảnh vật bắt nguồn từ những kiến trúc khá< thuộc hành Mộc, thì tốt nhất cho chức nãng của kiến trúc di định là nc hoà hợp với chức nàng cúa những ngồi nhà bên cạnh Tuy nhiên, nếu hành của cảnh vật bắt nguồn từ một số đặc điểir khác của phong cảnh, ví dụ như một phong cảnh có những tảng đá hình cột, thì kiến trúc dự định sẽ là thích hợp cho tất cả những gi liên quan đến sáng tạo. thức ãn, chăm sóc, hoặc nông nghiệp. Nhà an dưỡng, nhà trẻ và các trung tâm làm vườn có thể hy vọng phát đạt trong những loại cảnh vật như thế.

Tìm kiếm: Địa điểm thuộc hành Mộc, Địa điểm thuộc hành Mộc