Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Kim

Địa điểm thuộc hành Kim
Cảnh vật hành Mộc / Địa điểm hành Kim
Tôi có thế hình dung ra rằng ít độc giả của cuốn sách lại thích thú ngắm nhìn một ngồi nhà thờ lớn trên có mái vòm dát vàng lộng lẫy lờ mờ lìiện ra sau các ngọn cây của một cánh lừng rậm, hoặc những túp lều bang gỗ của những thổ dân bị chà đạp ớ một địa phương !\ghèo khổ; đó là hình ảnh cúa những ngôi nhà hành Kim trong một cảnh vật hành Mộc. Bơi vì Mộc, tượng irưng cho sự phát triển và sáng tạo, bị hành Kim tượng trưng cho tiền bạc và gươm giáo khắc. Sự kết hợp các hành này làm rõ hình ánh của một bạo chúa sống sung sướng trên mồ hói nưóc mắt của những người bị áp bức. Những người nhu’ vây không chác đã ngủ yên được khi biết rằng một ngôi nhà hành Kim trong một cảnh vậl hành Mộc báo trước sự bạo ngược. Còn đối với ban giám đốc một ngân hàng, khi nhìn vào một thiết kế như vậy cho trụ sớ làm việc của họ thì chắc chắn sẽ có một mối lo là sự mất lòng kính trọng và tín nhiệm của khách hàng.
Theo nguyên lý Phong thủy, Kim khắc Mộc, những cơ sở kinh doanh được đại diện bằng những ngôi nhà vòm sẽ plìát triển mạnh nếu quanh những ngôi nhà đó có mộl khoảnh sân có tường bao gồm những hàng cột, bởi vì những hàng cột bao quanh tượng trưng cho hành Mộc.
Mặt khác, một chủ hiệu tầm thường bắt đầu kinh doanh trong một túp lều che bàng những tấm tôn trong một làng ớ đó hầu hêì nhà cửa đều bằng gỗ hình như cũng phát đạt và thịnh vượng lèn. Tuv nhiên, thường thường khi xem xét về nhà ở, thì những ngôi nhà có kiến trúc hành Kim là những ngổi nhà ỉì gặp nhất.
Địa điểm thuộc hành Kim, Địa điểm thuộc hành Kim