Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Kim (tiếp)

Địa điểm thuộc hành Kim

Địa điểm thuộc hành Kim
Cảnh vật hành Kim / Địa điểm hành Kim
Cảnh vật hành Kim ở nông thôn được tượng trưng hằng những ngọn đồi tròn, còn ở thành phố thì bàng những ngôi nhà có mái VÒ1TÌ hoặc những cửa tò vò. Khi hành cùa địa điểm cũng là hành cúa cánh vật thì sẽ ỉuôn luôn có lợi khi chức năng cùa địa điểm hoà hợp với chức nãng của những ngối nhà bên cạnh. Ngoại lĩừ các đô thị ở Cận Đông và Bắc Phi, nơi có những toà nhà mái vòm sơn trắng để cho trong nhà’được mát mẻ giữa cái nóng như nung cùa sa mạc, còn thì sự kết hợp Kim – Kim thường ít gặp.
Cảnh vật hành Thủy / Địa điểm hành Kim
Một cành vật hành Thủy không những được thể hiện bằng nước như ao hồ, sông suối mà còn được thể hiện bằng những ngôi nhà có hình dạng không đều.
Kìm sinh Thủy; đó là một vị trí bất lợi cho kinh doanh, bơi vì nó gợi lên sự thất thoát tiền bạc không ngừng. Nhưng đối với một trung tâm tôn giáo hoặc một tổ chức truyền thông (xuất bản, phái thanh, truyền hinh) thỉ lại là lý tưởng vì nó tượng trưng cho “của cải” của tổ chức được phân phát cho thiên hạ.
Địa điểm thuộc hành Kim, Địa điểm thuộc hành Kim