Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Kim

Địa điểm thuộc hành Kim

Cảnh vật hành Hỏa / Địa điểm hành Kim
Một tổ chức tài chính dự định xây một ngôi nhà vòm để làm trụ sỏ chính cần phải tránh cánh vật chủ yếu gồm những ngôi nhà mái dốc nhọn hoặc những đỉnh núi. Những kiến Irúc này đại diện cho hành Hỏa, Hỏa khắc Kim, cho nên sự tín nhiệm và an toàn tài chính của doanh nghiệp cổ nguy cơ bị tổn thương.
Khó mà nói được một ngòi nhà như thế nào thì tương đương với tính chất của hành này (một lúp lều lợp tôn trong núi bí?), nhưng nó không phải là một ngôi nhà đem lại tiền bạc cho những người sông trong đó.
Cảnh vật hành Thổ / Địa điểm hành Kim
Cảnh vậl hành Thổ là cảnh vật có phong cảnh bàng phắng không có hình nổi, hoạc ở cạnh những ngôi nhà có mái bằng. Vì Thổ sính Kim cho nôn vị trí này rất cổ lợi cho các công ty chọn một ngôi nhà mái vòm làm trụ sở chính ờ trong khu vực nàv. Những ngôi nhà ơ có vòm thì ít thấy, nhưng những gia đình sống trong một ngôi nhà hành Kim chắc sẽ trở nên gíầu có.
Địa điểm thuộc hành Kim, Địa điểm thuộc hành Kim