Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Hỏa

ĐỊA ĐIỂM THUỘC HÀNH HỎA

Cảnh vật hành Mộc/ Địa điểm hành Hóa
Trong một cảnh vật nông thôn, hành Mộc được thể hiện ở rừng và cây cối. Trong phong cánh thành thị, hành Mộc thể hiện qua các ngôi nlìà bằng gỗ (fl khi là những ngôi nhà có hình cột) hoặc bằng một loại trụ cột là nhthm bộ phận của các kiến trúc lớn như cầu, cẩu cạn hoặc xa lộ siêu lốc.
]V1 ộc sinh Hỏa. Do đó địa điểm hành Hóa được cảnh vật hành Mộc nuôi dưỡng. Điều này rất có lợi cho cả nơi kinh doanh lẫn nơi ở- Trong kinh doanh đó là thành tựu về mặt tài chính, còn nơi ở – dó là sự tấn tới. Người ta nói rằng những đứa bé sinh ra từ những bố mẹ may mắn ở trong những ngôi nhà như vậy đều rất thông minh. Biểu tượng của hành Hỏa – trí tuệ, sự biến đổi hóa học, và đời sống động vật – thích hợp với kinh doanh trên một phạm vi rất rộng. Các cơ sở giáo dục và đào tạo, các nhà máy hóa chất, các trại nuôi gia súc đều thu lợi từ sự kết hợp của những hành này.
Cảnh vật hành Hỏa/ Địa điểm hành Hỏa
Cảnh vật hành Hỏa được thể hiện qua những ngôi nhà có mái dốc, những ngôi nhà nhọn – góc cạnh, hoặc ơ nỏng thôn, qua những đỉnh núi xa xa. Những tháp chuông nhà thờ công giáo đủ cao để tạo ra một cảnh vật coi như thuộc hành Hỏa. Hỏa – Hỏa là biểu tượng vững vàng và tiến bộ. Đó ià một sự kết hợp có lợi nhưng rất không ổn định. Công việc kính doanh có thể phát đạt trong một thời gian ngắn nhưng có thể tàn lui sau một vài năm. Ngành thời trang, phục vụ án ưống cho đại chúng có thể là những hoạt động kinh doanh thích hợp. về nhà ở, trường hợp này là tốt với nhà ở đầu tiên hoặc nhà ở tạm. ớ [âu thì sẽ chán.