Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Hỏa (tiếp)

Địa điểm thuộc hành Hỏa

Địa điểm thuộc hành Hỏa, Địa điểm thuộc hành Hỏa

Cảnh vật hành Thổ/ Địa điểm hành Hòa

Cảnh vật thuộc hành Thổ được thấy qua những cánh đồng bằng phẳng, hoặc những ngôi nhà mái bàng thấp. Thổ đại điện cho than do hòa để lại. Những người xây dựng một ngồi nhà thuộc Loại Hỏa trong một địa hình hành Thổ sẽ được sống sung sướng trong hoàn cảnh của họ và mang lòng biết ơn mãi khi họ phải rời nơi đó ra đi. Sự kết hợp của haí hành này càng thích hợp với những ai mong muốn được bạn bè và hàng xóm quý trọng. Trong kinh doanh, sự phối hợp này không đem lại sự giàu có nhưng được kính trọng do liêm khiết và thật thà. Đây cũng là nơi ]ý tưởng để xây dựng bệnh viện, trường học, thư viện hoặc những cổng trình khác phục vụ lợi ích cộng dồng.

Cảnh vật hành Kim/ Địa điểm hánh Hỏa

Hành Kim được tượng trưng hằng những ngọn đổi tròn hoặc những ngôi nhà vòm cao hoậc có những cửa tò vò nổi rõ. Trong thời đại ngày nay, những ngôi nhà làm bằng kim loại rất phổ biến. Đó là những ngôi nhà khung sắĩ hoặc thép, những ngôi nhà mái lợp sắt, kẽm, tôn múi. Hỏa khắc Kim, do đó những ngòi nhà dòng cho buôn bán được xây dựng theo hình dáng hành Hỏa với mái nhọn hoặc góc nhọn, đứng về quan điểm phong thủy, hơn hẳn những ngôi nhà có hình dáng các hành khác. Đó là những trường hợp có lợi cho những người muốn thu lợi từ hàng xóm, và do đó có lợi cho những người có nguyên tắc kinh doanh tàn bạo. Đối với những người định sống ở đây, sự kết hợp hai hành này hứa hẹn những thành công về mặt xã hội và cơ hội thãng tiến trong công lác chính trị hoặc dân sự.

Cảnh vật hành Thủy/ Địa điểm hành Hỏa .

Cảnh vật hành Thủy được thể hiện rõ khi có mặt nưốrc như ao hồ, sông’suối, kênh lạch, bến tàu, và cả khi có mặt nhũng ngôi nhà hình dáng bất thường khó xác định, khóng có những đường nét sắc cạnh và các góc. Nước dập tắt lửa. Vì vậy, không nên ờ hoặc mớ cửa hàng trong một ngôi nhà có hình dáng thuộc hành Hỏa, tức là ngôi nhà có mái dốc nhọn hoặc có các góc nổi rõ