Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm hành Mộc

Địa điểm hành Mộc

Cảnh vật hành Hỏa/ Địa điểm hành Mộc
Cảnh vật hành Hóa được nhận biết qua, những ngôi nhà có mái dốc đứng hoặc những đỉnh núi ớ nơi xa xa.
Mộc sinh Hỏa. Một địa điếm như vậy thì có thể cho hàng xóm nhiều hơn nhận; tốt nhất, ngôi nhà dự định nên là mội trường học hoặc một bệnh viện – như vậy, I1Ó sẽ cống hiến cho cộng đồng hơn là nhận của cộng đồng. Vì lý do đó nên ở đây sự thành đạt trong buỏn bán sẽ kliông bảo đảm. Với nhà ở thì có nguy cơ bị hoả hoạn.
Cảnh vật hành Thổ thường Ihấy ở các cánh đổng bằng phẳng hoặc nơi có những ngôi nhà mái bằng thấp.
Mộc khắc Thổ, bằng cách hút thức ăn của Thổ và làm cho Thổ cằn cỗi. Tình trạng này ngược với tình trạng trên, ở đó các ngồi nhà xung quanh góp phần vào hạnh phúc cúa ngòi nhà hành Mộc. Nếu được khai thác cẩn thận, thì những trường hợp này có thế đưa lại lợi lớn cho người chú, nhưng cũng chí trong một thời gian ngắn và cuối cùng sẽ cạn kiệt vật xấu. Thêm nữa, do Kim tượng trưng cho tiền bạc nên những cơ sờ buôn bán thiết lập ớ đây cũng không thể phát triển được bởi vì của cải của láng giềng sẽ tác động xấu đến lợi ích cá nhân cua những ai ờ trong ngỏi nhà hành Mộc trong một cảnh vật hành Kim. Cảnh vật hành Thủy được thể hiện qua nước, như hồ ao, sông suối, nhưng cũng cả qua nhữna ngôi nhà có hình dáng bất tliường, khó tả. Thủy sinh Mộc. Nó nuôi dưỡng và làm cho Mộc lớn lên. Do đó đây là một trường hợp rất sinh lợi« hảo đảm thành công trong mọi hoạt động kinh doanh cũng như hạnh phúc cho những ai sống trong những ngôi nhà như vậy.