Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Mộc (tiếp)

Địa điểm thuộc hành Mộc

Địa điểm hành Mộc. Trên đây chúng ta đã chỉ ra mội địa diểm (hoặc ngôi nhà) chịu ảnh hưởng của NgQ hành như thế nào. Trong thực tế, địa điểm có thể được coi là thuộc về hai hay nhiều hơn hai hành nhưng r’tình trạng hỗn hợp đó”, chúng ta sẽ bàn dến sau. Bây giờ, là những điều tiên đoán cho năm loại nhà hoặc “địa điểm” cơ bán trong năm loại khu vực hoặc “cảnh vật”.

Cảnh vậí hành Kim / Địa đỉẻm hành Mộc
Hành Kim được tượng trưng bầng những ngọn đồi hình tròn hoặc bằng những ngôi nhà mái vòm nhô lên cao hoặc những cửa tò vò.
Kim khắc Mộc. Điều này được coi là một nguy cơ tiềm tàng. Nó báo trước tai họa bất ngờ sẽ xày ra cho ai đó đang dành nhiều thời gian làm việc, hoặc ở tại đó, dưới ảnh hưởng của những yếu tố cảnh vật xấu. Thêm nữa, do Kim tượng trưng cho tiền bạc nên những cơ sờ buôn bán thiết lập ớ đây cũng không thể phát triển được bởi vì của cải của láng giềng sẽ tác động xấu đến lợi ích cá nhân cua những ai ờ trong ngỏi nhà hành Mộc trong một cảnh vật hành Kim.

Cảnh vậí hành Thổ / Địa đỉẻm hành Mộc
Cảnh vật hành Thủy được thể hiện qua nước, như hồ ao, sông suối, nhưng cũng cả qua nhữna ngôi nhà có hình dáng bất tliường, khó tả.
Thủy sinh Mộc. Nó nuôi dưỡng và làm cho Mộc lớn lên. Do đó đây là một trường hợp rất sinh lợi« hảo đảm thành công trong mọi hoạt động kinh doanh cũng như hạnh phúc cho những ai sống trong những ngôi nhà như vậy.

Tìm kiếm: địa điểm thuộc hành Mộc, địa điểm thuộc hành Mộc