Phong thủy nhà ở

Cơ chế làm việc của con lắc

Cơ chế làm việc của con lắc cảm xạ cho ta câu trả lời có thể được giải thích như sau:

Một khi ta đặt câu hỏi và nhận được ở con lắc câu trả lời thì đó là ta đã thực hiện một nguyên lý “7 – Khỉ – Lực”, một nguyên lý hoạt động cơ bản của vũ trụ: Ý đến Khí đến Lực đến (Ý đáo Khí đáo Lực đáo). Nghĩa là: Khi ta tập trung suy nghĩ (ở đây là tập trung đặt câu hỏi cho con lắc) thì sẽ có một dòng Khí từ vũ trụ xoáy vào Bách hội (một huyệt trên đỉnh đầu mỗi người), rồi lan tỏa khắp cơ thể, tạo thành một công lực để phát ra một làn sóng từ huyệt Ấn đường (huyệt giữa trán), tung vào vũ trụ. Sóng này trên đường vận hành trong vũ trụ, nếu gặp một nguồn sóng tương hợp thỉ sẽ phản hồi lại ta bằng cách truyền vào con lắc để báo cho ta câu trả lời. Ở đây cũng tương tự như ta phát sóng điện thoại di động hay sóng radio, khi đối tác từ xa nhận được sóng tương hợp thì sẽ phản hồi lại ta.

Như vậy, để nhận được câu trả lời của con lắc, người đặt câu hởi cần có 2 điều kiện: Một là phát sóng vào vũ trụ để hỏi. Hai là phát ra trường năng lượng cảm xạ để nhận tín hiệu từ vũ trụ truyền vào con lắc. Khi đó con lắc sẽ quay hay lắc để trả lời câu hỏi của ta.

Về việc phát sóng: Ta đã biết, thế giới vũ trụ là thế giới của sóng. Vũ trụ đang tồn tại rất nhiều dạng sóng. Loài người hiện đã biết đến một số sóng, từ sóng thô nhất là sóng radio đến sóng thanh nhẹ nhất là sóng vi tế . Khi ta phát sóng từ huyệt Ãn đường thì đó là sóng vỉ tế. Sóng này chỉ có thể nhìn thấy bằng nhãn thần, loài người hiện chưa có thiết bị ghi nhận được sóng này. Khi vận hành sóng vi tế trong vũ trụ, nếu gặp làn sóng tương họp thì nó sẽ phản hồi lại ta thông qua con lắc. Thường thì việc phát sóng cũng phải luyện tập công phu.

Về trường năng lượng: Bất kỳ con người hay động vật, thực vật và các đồ vật trên thế gian này đều có phát ra một trường năng lượng bao quanh nó (xem thêm vấn đề này ở tài liệu . Quan sát hình 8.3 ta thấy: trường năng lượng sinh học bao quanh bàn tay ta, cả sợi dây và con lắc, tạo ra một mạch liên kết trường năng lượng giữa con người và con lắc. Con lắc bây giờ không chỉ là con lắc vật lý đơn thuần, mà là con lắc trường sinh học.

Vì vậy, khi ta hỏi thì câu trả lời cho ý ta sẽ được truyền về con lắc bằng tín hiệu quay hay lắc.

Phân tích cơ chế như trên thì thấy việc ta hỏi và con lắc trả lời là một quá trình vật lý trường sinh tương hồ, chứ không có gì là thần bí cả. Đây là quá trình Thiên Nhân tương ứng. Tuy nhiên, do trình độ loài người hiện nay còn chưa thu được sóng vi tế nên ta không thể diện kiến nó, vì thế ta cảm thấy như có cái gì đó thần bí mà thôi.