Phong thủy nhà ở

Cách xử lý với Bàn thờ và bát hương không dùng nữa

Một khi vì lý do nào đó, bàn thờ hoặc bát hương không dùng nữa thì cần thắp hương kính cáo người được thờ: từ nay gia chủ không thờ ngài trên bàn thờ hoặc bát hương này nữa, xin được bỏ đi hoặc đổi cái khác. Khi đó Thần linh, Gia tiên không còn ngự trên bàn thờ đó hoặc trên bát hương đó nữa. Bàn thờ và bát hương không còn linh, ta có thể dùng vào việc gì cũng được.

Khi một bàn thờ hoặc bát hương không còn thờ nữa thì nó trở về là sản phẩm hàng hóa như bán sẵn ngoài thị trường. Ta có thể bán, cho hoặc dùng vào việc khác. Không nên ném xuống sông hồ ao làm ảnh hưởng đến môi trường. Quan niệm ném xuống sông hồ ao để cho “mát mẻ” là không đúng. Thí dụ bát hương có thế dùng đựng đồ khô trong nhà (như hành tỏi, lạc, đỗ…) hay đế trồng cây cảnh.

Cây hương

Tác giả đã gặp trường hợp có người hỏi: Công trình xây xong, nhà tạm trên công trường nay dỡ chuyển đi chỗ khác thì bàn thờ giải quyết thế nào? Tác giả đã hướng dẫn thắp hương kính cáo Thần linh rằng: do phải chuyến công trường, từ nay chúng con không thờ Ngài ở đây nữa. Thần linh khi đó sẽ không đến bàn thờ nữa, bàn thờ đã không còn linh, người dùng muốn dùng vào việc gì cũng được, kể cả chẻ ra làm củi đun.