Phong thủy nhà ở

Cách xác định tọa hướng bàn thờ

Tọa là cung của trạch quẻ mà bàn thờ đứng.
Hướng là phương mà bàn thờ trông về.

Để xác định tọa hướng của bàn thờ ta làm như sau:

a) Xác đinh trên bản vẽ:

– Xác định tâm nhà trên bản vẽ
– Kẻ đường Bắc Nam trên ban vẽ tại tâm nhà: Muốn vậy cần đặt bản vẽ trên nền nhà, sao cho cửa chính trên bản vẽ song song với cửa chính thật của nhà. Xong đặt la bàn vào gần tâm nhà trên bản vẽ và kẻ đường Bắc Nam đi qua kim La bàn. Đánh đấu chiều Bắc. Tiếp theo kẻ một đường qua tâm nhà song song với đường Bắc Nam mới kẻ. Đen đây ta đã có đường B-N đi qua tâm nhà. Nhớ đánh dấu chiều Bắc lại!
– Kẻ đường thắng góc với bàn thờ (đường A trong hình 4.4). Đây chính là hướng của bàn thờ.
– Đặt trạch quẻ chủ nhà vào tâm nhà trên bản vẽ sao cho tâm của trạch quẻ nằm trên tâm nhà, trục Tý Ngọ trùng với đường Bắc Nam, trong đó Tý về Bắc. Từ tâm nhà (cũng là tâm trạch quẻ) kẻ đường song song với được A đã kẻ trên bàn thờ, ta được đường B trên trạch quẻ cùng chiều với đường A. Đen đây ta đã có thể đọc được hướng bàn thờ trên quẻ trạch (Thiên y hay Phục vị hay Ngũ quỷ…) và biết được hướng bàn thờ có hợp với mệnh chủ hay không. Nếu không hợp thì xoay bàn thờ theo hướng khác cho tới khi được Du niên tốt.
Cần chú ý cả tọa của bàn thờ xem có họp vị không. Hợp vị nghĩa là bàn thờ nằm vào vùng cung trạch tốt theo mệnh quái chủ nhà. Như ở hình 4.4 thì bàn thờ được cả tọa (cung Phúc đức) và hướng (cung Thiên y).

Cách xác định tọa hướng bàn thờ 1

Sơ đồ xác định hướng bàn thờ

b) Xác đinh trên măt bằng nhà:

– Xác định tâm nhà thật.
– Kẻ đường Bắc Nam qua tâm nhà thật.
– Đặt trạch quẻ của chủ nhà vào tâm nhà thật sao cho tâm trạch quẻ nằm trên tâm nhà thật, trục Tý Ngọ trùng với đường Bắc Nam, trong đó Tý về Bắc.
– Đặt một thước kẻ qua tâm trạch quẻ, song song với hướng bàn thờ thật (dù đang tọa tại tầng nào cũng được) ta có thể đọc được hướng bàn thờ trên trạch quẻ thuộc cung trạch nào, tốt hay xấu.