Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Các thuộc tính của chín số sinh

Chín số sinh
Mỗi số sinh có nhiều thuộc tính, đặc biệt, là quẻ của mỗi số; từ đó ta có thể tìm được phương của nó, sự phân cực âm dương của nó, trục nằm ngang (tức là nó nghiêng về bên Đông hay bên Tây), biểu hiện (tích cực hay tiêu cực) và trên tất cả là hành của nó. Chúng ta hãy xem xét những thuộc tính đó kỹ hơn.
Quẻ và phương
Chúng ta biết rằng mỗi quẻ kết hợp với một con số vòng ngoài của Lạc thư (xem ở đầu chương này). Thêm vào ‘đó, các văn bản cổ cho chúng ta biệt con số 5 ở giữa đại diện cho quẻ Cấn, Đông Bắc, quẻ dương (nam), còn Khôn, Tây Nam, quẻ âm (nữ) (Những độc giả muốn biết lập luận dần đến quyết định có vẻ độc đoán này có thể đọc tiếp. Những độc giả không quan tâm mấy đến các thuật ngữ bác học có thể bỏ qua đoạn này). Quẻ dương nhất (Thái dương) là quẻ Càn, ớ Tây Bắc, và quẻ âm nhất (Thái âm) là quẻ Khôn ở Tây Nam. Nhưng hành kết hợp với sô’5 là hành Thổ, và trong khi Khôn là quẻ Thổ thì Càn lại là Kim, khồng phù hợp. Nhưng vì Khôn là quẻ âm nhất, quẻ dương đối lập với Khôn íà Cấn ở Đông Bấc, may thay nó cũng là một quẻ thuộc hành Thổ.
Từ số sinh và Lạc thư, chúng ta có thể tìm được quẻ và phương.
Chín số sinh, chín số sinh