Lời khuyên và châm ngôn

Các nguyên lý cơ bản của Thủy Long

Các nguyên lý cơ bản của Thủy Long
a) Trước nhà, nếu có một dải nước thì thật tốt. Một bồn nước thường được xây dựng phục vụ mục đích đó gọi là minh đường. Nó tạo nên một mặt nước bằng phẳng, thoáng đãng trước ngồi nhà phù hợp với các nguyên tắc phong thủy
b) Nước chảy theo một góc thoai thoải đến địa điểm sẽ mang lại của cải cho người ở đó (nước thường tượng trưng cho tiền bạc).
c) Nhumg nước không được chảy theo một đường thẳng vào địa điểm, vì như vậy nó mang theo sa. (Môi nguy hiểm thường xuyên của một con sòng cháy thẳng vào địa điểm là rõ ràng).
d) Nước chảy từ địa điểm đi klìông được lộ thiên. (Khi đi qua ngôi nhà nước đã được dùng để lám giặt, do đó đã bị ô nhiễm, có thể mang theo bệnh lật. Lý tưởng là nước thoát ngấm vào đất hoặc chảy đi dưới một cái cầu).
e) Nếu nước chảy đến địa điểm rồi chảy vòng ôm lấy địa điểm đó thì rất tốt.
f) Nếu nước chảy đến địa điểm rói chảy thẳng, ngang qua dịa điểm thì có lợi đem đến nhưng không được thu hoạch.

Các nguyên lý cơ bản của Thủy Long, Các nguyên lý cơ bản của Thủy Long