Lời khuyên và châm ngôn

Các nguyên lý cơ bản của Thủy Long (tiếp)

Các nguyên lý cơ bản của Thủy Long

g) Nếu nước clìảy đọc theo mặt Bạch hổ của một địa điểm từ hướng Huyền vũ rồi rẽ ra phía trước nhà, thì sẽ rất may mắn. (Người ta thường nói rằng đây là một con Thủy long lý tưởng bao gồm nhiều quan niệm phong thủy. Nước chảy từ phía Huyền vũ, biếu tượng của hành Thủy; nó là một dòng nước chảy nên nó kích thích khí; nó đi qua trươc nhà, giống như một minh đườns.Chỉ cần nước thoát đi một cách kín đáo thì con Thùy long này thật là lý tưởng.
h) Nếu nước chảy đến một dịa điểm rồi 1’ẽ và khi rẽ làm thành một vũng nước sâu rồi mới cháy đi, như vậy có nghĩa là có sự tích luỹ của cải lớn.
i) Nước chảy mang theo khí. Khi một dòng nước chảy hoà vào một dòng khác, khí được nâng lên, nên vị trí đó hết sức thuận lợi.
Ngược lại, khi một dòng nước phân chia, khí cũng bị phân chia và lợi ích ở cả hai bên đều giảm đi.
Nhưng nếu đảo nhỏ được dòng nước ôm lây thì nó lại nhận được đầy đủ lợi ích của khí ờ cả hai phía.

Các nguyên lý cơ bản của Thủy Long, Các nguyên lý cơ bản của Thủy Long