Ngũ hành

Biểu tượng của hành Mộc trong ngũ hành

Hành Mộc – Mùa Xuân – Phương Đông – Màu Xanh

.
Vật liệu: Gỗ.
Hình dáng: Hình trụ.
Mặc dầu các hành tiếp theo nhau trong một trình tự liên tục, cho nên không có đầu không có cuối, nhưng Mộc vẫn được coi như đứng dầu chuỗi, bỡi vì nó tượng trưng cho mùa Xuân, bắt đầu một năm. Do đó hành Mộc cũng lượng trưng cho sáng tạo, nuôi dưỡng, phát triển.

Hình dáng của hành Mộc là cao và thẳng đứng, thường gặp trong các công trình kỷ niệm, tốn giáo, quân sự hoặc tưởng niệm như cột tròn, bia tưởng niệm, chùa, tháp canh và các cột trụ bằng đá, gỗ hoặc kim loại. Chỉ những nãm gần dây, với sự phát triển của kỹ thuật xây dựng hiện đại, và sau đó là sự xuất hiện những ngôi nhà chọc trời và những nhà khôi tháp, thì cấu trúc hình Mộc mới được sử dụng cho nhà ở và kinh doanh. Tuy nhiên, hành Mộc là một nguyên liệu xây dựng thông dụng, đo đó một ngôi nhà có hình dạng tiêu chuẩn phải thuộc hành Mộc nếu nó được dự định làm bằng gỗ

Những ngôi nhà được Mộc che chờ sẽ thích hợp với mọi vấn đề liên quan đến sáng tạo, nuôi dưỡng, phát triển. Cho nên nhà trẻ, bệnh viện, nhà ở và các khách sạn cũng như các xướng nghệ thuật đều thừa hưởng được tác dụng tốt cùa hành Mộc. Ở trong nhà, phòng ăn, phòng trẻ con và phồng ngủ cung chịu ảnh hưởng tốt.
Ở những nơi dùng để kinh doanh, hành Mộc tượng trưng cho sự sáng tạo, là hành thích hợp nhất để thiết kế Studio, còn mặt “nuôi dưỡng” của hành Mộc gợi ý rằng những cơ sở liên quan đến việc buồn bán lương thực, thực phẩm như cửa hàng ăn, quán cà phê, đều sẽ nhận được ảnh hưởng tốt. Trong sản xuất và bán lẻ, nơi nào hành Mộc là nổi trội thì sản phẩm và hàng hóa bán nên làm bằng gỗ.