Bát quái và địa điểm

Bát quái và phong thủy

BÁT QUÁI VÀ PHONG THỦY
Việc có hai trình tự nói lên ràng trong khi có một phương vị chuẩn mực cho mỗi quẻ thì những phương vị đó vảrt không phải là tuyệt đối cố định. Nhưng tên của các quẻ thi vẫn không thay đổi, và với tên của chúng, biểu tượng của mỗi quẻ cũng không thay đổi dù nó xuất hiện ở đãu. Quẻ có ba vạch liền vẫn gọi là Càn, và khi nào nó cũng tượng trưng cho Trời, cho giống đực, cho sáng tạo, còn quẻ có ba vạch đứt vẫn là Khôn, đại diện cho Đất, cho giỏng cái, cho sự nuôi dưỡng. Và tuỳ theo biểu tượng, hình thức hoạt động thích hợp nhâ’t (ở trong nhà thì như ăn, ngủ, làm việc, học, nấu ăn, cất giữ đồ đạc V.V..) có thể được chọn để đặt vào chỗ của từng quẻ ở địa điểm. Tương tự như vậy, trong các ngôi nhà để kinh doanh, các chỗ khác nhau cũng được chỉ định để làm chổ thiết kế, sản xuất, bán hàng, làm kho, đóng gói, gửi hàng…
Ngoài việc quyết định các loại hoạt động, các quẻ còn gắn với các quan hệ gia đình. Chúng ta đã thấy quẻ Càn và quẻ Khôn là quẻ Cha và quẻ Mẹ. Nếu chúng ta nghiên cứu quẻ Li, chúng ta thấy vạch giữa là âm hoặc là vạch con gái; đây là một sự nhắc nhở rằng Li đại diện cho người con gái giữa, một người con gái không thể là con cả hoặc con út trong gia đình. Bằng dâu hiệu như vậy, quẻ Khảm có một vạch liến ở giữa với hai vạch âm ở hai bên tượng trưng cho đứa con trai giữa; một người con trai không thể là con út cũng không thể là con trưởng trong gia đình.