Phong thủy nhà ở

Bản chất của điều chỉnh

1. Điều chỉnh là gì?

Điều chỉnh (có khi gọi là Hóa giải) được hiểu ở đây là nghệ thuật thay đổi để tạo được trường Khí tốt vào nhà, biến xấu thành tốt, để đạt được yêu cầu Thiên Địa Nhân họp nhất. Đây là những giải pháp kỹ thuật hiện hữu, không mang tính thần bí. Quan niệm bí ấn chỉ là mê tín dị đoan mà thôi. Cái mà loài người hiện nay chưa giải thích được thì hãy chờ thời gian, không nên vội coi là mê tín.

Điều chỉnh cần phải làm khi thấy ngôi nhà không đạt được yêu cầu về Sinh khí như mong muốn. (Nói nôm na là để đạt được yêu cầu về phong thủy của nhà). Điều chỉnh không chỉ là thay đổi cái đã rồi, mà còn dùng cả trong giai đoạn thiết kế mới như là một giải pháp đảm bảo cho công trình luôn được vượng Khí, đạt được yêu cầu về Phong thủy học.
Mục 1.1 đã đề cập đến khái niệm về Khí. Trong đó Khí vào nhà phải chứa đựng nhiều Sinh khí và hạn chế Tà khí. Cũng không để bị tạt khí hay tích tụ khí. Lại còn phải cân bằng Âm Dương khí. Đó là những yêu cầu kỹ thuật mà người thiết kế phải giải quyết. Một khi do hoàn cảnh nào đó mà những yêu cầu trên không đáp ứng được, dẫn đến khí vào nhà không được tốt, thì phải dùng các phương thức khác để điều tiết khí. Đó chính là Điều chỉnh (hay Hóa giải).

Mục 1.1 còn đề cập yêu cầu Hướng nhà phải phù hợp với mệnh quái của chủ nhà, vì khi đó mới có thể nhận được nhiều Sinh khí vào nhà. Một khi không đáp ứng được yêu cầu này, Hướng nhà buộc phải đặt không hợp với mệnh chủ, dẫn đến dòng khí vào nhà không được tốt như ý muốn, thì cũng phải điều chỉnh để bù đắp cho Hướng nhà. Đó cũng chính là Điều chỉnh.

Như vậy Điều chỉnh là thay đổi bằng cách này hay cách khác để nhận được dòng khí tốt vào nhà và cân bằng Âm Dương khí. Điều chỉnh (Hóa giải) là một khoa học. Ở đây không có gì là thần bí cả, mặc dù có những điều thuộc về Điều chỉnh đã có thể giải thích, nhưng cũng có cái còn chưa giải thể thích được, chờ nhận thức của loài người sẽ giải thích sau.

Mục đích Điều chỉnh

Mục đích của Điều chỉnh là làm cho môi trường khí trong nhà tốt hơn lên, các yếu tố trợ giúp con người trong nhà cũng được tốt hơn lên.
Thí dụ: Một khi cửa chính không hợp với mệnh chủ nhà thì Khí vào nhà không được tốt. Khi đó ta có thể bằng cách này hay cách khác làm cho Khí vào nhà tốt hơn. Vị trí hoặc hướng bàn thờ hay lò bếp không thích hợp, ta có thể thay đổi để thích họp hơn. Hay nhà có quá nhiều Âm khí hay nhiều Dương khí, ta có thể cân bằng lại. Nhà nhiều Tà khí ta cũng có thể đưa thêm Sinh khí vào. Nhà bị nóng quá thì phải chống nóng để làm mát nhà, bố cục các cửa không họp lý thì phải bố cục lại, v.v.

Lòng tin trong Điều chỉnh

Việc điều chỉnh trường khí trong nhà được thực hiện trên cơ sở các giải pháp kỹ thuật cụ thể. Tuy nhiên, yếu tố trợ giúp của con người (chủ nhà) là rất quan trọng. Đó là yếu tố lòng tin của chủ nhà. Một giải pháp điều chỉnh cụ thể đã được thực hiện, nhưng chủ nhà lại không hoàn toàn tin tưởng là nó sẽ thành công, lại nửa tin nửa ngờ thì sẽ dễ biến giải pháp thành ít hiệu nghiệm. Trong số các giải pháp điều chỉnh, có những cái đã có thể giải thích bằng cơ chế khoa học, nhưng cũng có những cái còn chưa giải thích được, chỉ biết rằng làm như vậy là tốt. Và nó đã từng tốt thật sự. Trong kỹ thuật thường ngày cũng vậy, có nhiều cái nó đang tồn tại mà loài người chưa thể giải thích được.

Thí dụ: Tại sao Trái đất có thế quay quanh Mặt trời hàng triệu năm mà không biết mỏi? Ai đã cấp năng lượng cho nó quay trường kỳ như vậy? Ai đã thiết kế ra cách nó vừa quay xung quanh Mặt trời, vừa xoay quanh nó để có sự sống trên Trái đất? Hoặc tại sao người xưa lại xây Kim tự tháp như vậy? Để làm gì? Loài người hiện mới giải thích những việc này chỉ bằng những giả thiết mà thôi. Nhưng hiện nó vẫn hàng ngày tồn tại đấy. Không thể nào không tin được. Cho nên Đức Phật dạy rằng: Neu lúc nào ta cũng đòi phải có minh chứng mới đủ tin thì tri thức của loài người sẽ bị hạn chế. Khi thực hiện Điều chỉnh cho các nhà, có những cái thấy hiệu nghiệm rất rõ, nhưng chưa giải thích được, mà phải thừa nhận cái đã. Chờ có ngày giải thích sau. Thí dụ có nhà chỉ cần xoay hướng lò bếp đi 45° là bà chủ khỏi ngay bệnh đau đầu vốn tồn tại nhiều năm? Tác giả đã cố công tìm kiếm hướng giải thích, nhưng còn chưa giải thích được.

Kinh nghiệm cho thấy ràng lòng tin của chủ nhà trong Điều chỉnh là rẩt quan trọng. Nhiều trường hợp, khi chủ nhà tin thì giải pháp trở nên hiệu nghiệm, khi chủ nhà không tin thì nó không hiệu nghiệm như mong muốn. Thí dụ, có chủ nhà đã rất tin tưởng cùng tác giả thực hiện giải pháp điều chỉnh nhà vì ông chủ nghi ngờ rằng vì vấn đề Phong thủy của nhà mà mình luôn bị nặng đầu. Giải pháp thực hiện xong, ông chủ gần như khỏi bệnh rất nhanh. Tác giả đã giải thích rõ cơ chế khoa học của việc khỏi bệnh cho ông chủ để ông yên tâm. Mấy ngày sau đó có anh bạn đến chơi, bảo sẽ chỉ cho người làm việc này cao tay lắm. Ông chủ lại đi mời về làm lại. Thế là lại bị nặng đầu trở lại.

Có nhiều hình thức không tin của các gia chủ: Có gia chủ mời tác giả đến điều chỉnh nhà không vì lòng tin, mà là để “thử xem sao”. Có nhà tin đấy, làm xong rồi lại nghe người này nói phải thế này, người kia bảo phải thế kia, thế là hoang mang, lại tự ý thay đổi. Có gia chủ vợ thì tin, nhưng chồng lại không tin. Có nhà bố mẹ thì tin, nhưng ông bà lại không tin. Có khi làm xong rồi đấy, nhưng chủ nhà lại nghe người này thêm cái này, người kia bớt cái kia làm hỏng hết giải pháp đã thực hiện, v.v… Những trường hợp như thế, tốt nhất là không nên làm.

Cuộc sống cũng thế thôi: Đa số chúng ta bị bệnh vì lúc nào cũng nghĩ là mình bị bệnh. Chữa bệnh mà không tin sẽ khỏi thì không khỏi được. Vì vậy các bác sỹ điều trị luôn yêu cầu người bệnh phải cùng phối hợp trong điều trị. Cụ thể là phải có đức tin là sẽ khỏi bệnh. Một tảng đá vốn là bình thường, nhưng nếu ta đặt nó ra bãi cỏ, rồi hàng ngày rất nhiều người đến thắp hương cúng bái vì tin đó là tảng đá thần. Rồi ngày này tháng khác thắp hương thành kính như thần thật vậy, thì đến ngày nào đó tảng đá sẽ trở nên thiêng thật. Cho nên đức tin là rất quan trọng ở mọi nơi mọi lúc.

Để điều chỉnh nhà, đòi hởi phải có 2 yếu tố: giải pháp tốt, khoa học và lòng tin của chủ nhà. Thiếu một trong hai yếu tố này thì điều chỉnh sẽ không đạt được như mong muốn. Muốn có đức tin thì ta phải tập cách nhìn sự vật và hiện tượng bằng con mắt vượt khỏi không gian cõi trần để đến với các không gian cõi giới khác. Nếu chỉ nhìn trong phạm vi hạn hẹp của cõi tràn thì không thể hiểu hết vấn đề, và do đó sẽ không dám tin.

Chú ý:

Muốn Điều chỉnh phải có lòng tin!