Bát quái và địa điểm

Hòa hợp địa điểm với cảnh vật trong phong thủy

Hòa hợp địa điểm với cảnh vật trong phong thủy Hòa hợp địa điểm với cảnh vật trong phong thủy. Chúng ta đã thấy cảnh vật ảnh hưởng đến đia điểm bằng cácl nào khi chúng ta xét tác động của hành cảnh vật lên hành đị; điểm. Chúng ta, chú yếu chỉ xét đến hình […]

Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Mộc trong thực tế

Địa điểm thuộc hành Mộc Địa điểm thuộc hành Mộc trong thưc tê!à mạt kiến trúc hoặc bằng gỗ, hoặc cớ hình dáng thuộc hành Mộc nhu hình cột hoặc hình tháp. Trong năm trường hợp sau đây, người ta cho rằng ngôi nhà thuộc hoàn toàn về hành Mộc, […]

Khái niệm và nguyên lý cơ bản của phong thủy

CÁC THUẬT NGỮ DÙNG TRONG PHONG THỦY

CÁC THUẬT NGỮ DÙNG TRONG PHONG THỦY Các thuật ngữ dùng trong phong thủy Phong thúy sú’ dụng những thuật ngữ lấy trong Thiên vãn học Trung Hoa: Chu iước (Chim), Huyền vũ (Rùa), Thanh long (Rồng) và Bạch hố (Hổ)) để chỉ bốn hướng – trước mặt, […]

Khái niệm và nguyên lý cơ bản của phong thủy

Định nghĩa cơ bản trong phong thủy

định nghĩa cơ bản trong phong thủy Các định nghia cơ bản trong phong thủy Khi chúng ta nói về Phong thủy của một nơi nhất định, là chúng ta đề cập đến Phong thúy cúa một khu vực, của một địa điểm, của một ngôi nhà sẽ […]

Ngũ hành

Hành Thủy trong phong thủy thực tế

Hành Thủy trong phong thủy thực tế Thủy – Mùa Đông – Phương Bắc – Màu Trắng. Vật liệu: Thuỷ tinh. Hình dáng: Vuông, phẳng; Những ngôi nhà thưộc hành Thủy được nhận biết qua hình dáng và cấu trúc không đều. Những ngôi nhà hình như được xây cất vội vã hơn là được […]

Ngũ hành

Hành Kim trong phong thủy thực tế

hành Kim trong phong thủy thực tế Kim – Mùa Thu – Phương Tây – Màu Trắng. Vật liệu: Kim loại. Hình dáng: Tròn. Hình đáng thuộc hành Kim được bộc [ộ trong những ngói nhà có mái vòm, mái cong, cửa tò vò. Nhũng ngôi nhà như vậy bao giờ cũnR gần với tính […]

Ngũ hành

Hành Thổ trong phong thủy thưc tế

Hành Thổ trong phong thủy thưc tế hành Thổ trong phong thủy thực tế Thổ – Ớ giữa – Màu Vàng. Vật liệu: Gạch. Hình dáng: Vuông, phảng. Hành Thổ được phạt triển qua những ngôi nhà thấp, các mặt bên phẳng, không có trang trí, và mái […]

Ngũ hành

Hành Hỏa trong phong thủy thực tế

Hành Hỏa – Mùa Hè – Phương Nam – Màu Đỏ. Vật liệu: Chất dẻo, vật liệu nguồn gốc động vật. Hình dáng-. Nhọn. Hình dáng Hỏa được nhận biết qua những góc nhọn, những mũi nhọn, đặc biệt là của những mái nhà, và thường thấy trên những mái chù.a như ở Thái Lan; […]

Ngũ hành

Ngũ hành thực tế và hình dáng của nó

Ngũ hành thực tế trong phong thủy Thực tế bây giờ ta hãy xét tình trạng phong thủy trong thực tế để xây được một ngôi nhà có hình dáng riêng trên một khu vực có những ngôi nhà hoặc ngọn đồi vượt lên cao với những đặc […]