Monthly Archives: Tháng Bảy 2014

Xác định Hướng cửa chính bằng bản đồ Trạch quẻ

Cách làm như sau: Thí dụ: Một chủ nhà mệnh Càn, ta cần dùng bản đồ Càn trạch. Trên bản vẽ mặt bằng nhà ta xác định tâm nhà, Dùng La bàn để kẻ đường Bắc Nam đi qua Tâm nhà. Muốn vậy phải đặt bản vẽ trên nền nhà (hay nền đất nếu chưa… Read More »

Điều chỉnh bằng phương pháp tụ Khí và dẫn Khí – P2

2. Phương pháp nhân tạo 2.1 Giải pháp tụ Khí Phương pháp nhân tạo chính là các giải pháp của con người nhằm tạo ra một vùng tụ Khí. Các giải pháp tạo ra vùng tụ Khí nhân tạo cũng dựa trên nguyên lý “Núi bao vòng, nước uốn cong” nêu trên. Nghĩa là con… Read More »

Điều chỉnh bằng phương pháp tụ Khí và dẫn Khí – P1

Bản chất của phương pháp này là kiến tạo một vùng luôn tụ Khí để làm nhà. Như vậy đương nhiên trong nhà sẽ dề được vượng Khí. Đồng thời kiến tạo một đường dần Khí vào nhà đi theo đúng quy luật vận hành của vũ trụ: vận hành xoắn thuận chiều kim đồng… Read More »

Những lưu ý và phương pháp Điều chỉnh

1. Những điều cần nắm trước khi tiến hành Điều chỉnh Để Điều chỉnh trường Khí vào nhà, cần nắm vững những điều có tính nguyên tắc sau đây: – Điều chỉnh (Hóa giải) là một giải pháp kỳ thuật, không phải là công việc mang tính thần bí, vì vậy trong Điều chỉnh cần… Read More »

Khái niệm và vai trò của Khí với cuộc sống con người

1. Khái niệm về Khí Bản chất của phong thủy học là giải quyết vấn đề về Khí và Thiên Địa Nhân hợp nhất. Vì vậy, các tài liệu lý luận về Phong thủy học thường giành phần quan trọng luận bàn về Khí. Các tài liệu về Khí công học thường định nghĩa về… Read More »