Phong thủy và các cơ sở kinh doanh

Phong thủy và các cơ sở kinh doanh (tiếp)

Phong thủy và các cơ sở kinh doanh Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hái, với những thang máy đặt nghiêng theo các nguyên lý Phong thủy , nổi tiếng là một thí dụ về ảnh hưởng của Phong thủy đối với kinh doanh hơn là nổi tiếng về những đóng góp mới nhất vào […]

Phong thủy và các cơ sở kinh doanh

Phong thủy và các cơ sở kinh doanh

Phong thủy và các cơ sở kinh doanh PHONG THUỶ VÀ CÁC cơ SỞ KINH DOANH Ó Viễn Đông, thời gian của các thầy địa lý dại khái được chia đều cho các công việc như: lập sơ đồ bố trí nhà ở hay các cãn hộ, đặt những ngôi mộ đúng chỗ để linh […]

Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

Hai mươi bốn ngôi sao phong thủy

Hai mươi bốn ngôi sao phong thủy HAI MƯƠI BỚN NGÔI SAO PHONG THỦY Trong một phần trước (xem “Biểu đồ các điềm” ở Chương 6), chúng ta đã biết mỗi vùng của một địa điểm có một điềm riêng của nó, phụ thuộc vào hướng của địa điểm. Trong phần này, chúng ta sẽ […]