Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

Chu kỳ sáu mươi năm (tiếp)

CHU KỲ SÁU MƯƠI NÃM (2) : MƯỜI CAN Lâu đời hơn cả cách tính bằng Mười hai chi là trình tự Mưòi can. Đây là tên của các ngày cúa một tuần mười ngày. Những tên này hếl sức lâu đời, có lẽ từ trước khi có văn tự, bơi vì mười tên này […]

Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

Chu kỳ sáu mươi năm

CHU KỲ SÁU MƯƠI NẢM (1): MƯỜI HAI CHI Người ta quen gọi ỉà mười hai con giáp dùng để tính nãm. Tên của những con vật này đã được các nhà sư (đạo Phật) chấp nhận vào khoảng thế kỷ thứ bảy để làm tên phổ thông cho mười hai ký hiệu gọi là […]

Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

Lịch Trung Hoa

LỊCH TRUNG HOA Những người muốn nghiên cứu sâu hơn về phong thủy cần phải có một số hiểu biết về iịch Trưng Hoa vì khách hàng Ihường muốn biết ngày nào là tốt nhất dể cơi nới thêm nhà, làm thêm chái hoặc phá dỡ ngôi nhà cũ. Độc giả cố […]