Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

La bàn Trung Hoa

  LA BÀN TRUNG HOA La bàn Trung Hoa dược cấu tạo theo la bàn truyền thống hàng hảiiTrung Hoa, thì không chia các điểm của la bàn liên tiếp cho hại như trong các la bàn phuơng Tây. Sau khi bốn điểm chính đã được chia thành Tám phương (Bắc, Đông Bắc, v.v..), tám […]

Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

La bàn (tiếp)

La bàn MẬT ĐĨA Mặt đĩa la bàn phức tạp hơn nhiều. Nó hình tròn, đáy có hơi lồi đặt khớp vào chỗ lõm của địa bàn. ỏ giữa mặt đĩa là một kim nam châm, chiếc kim này được từ hóa sao cho nó chí phương Nam phù hợp với truyền thống vẽ bản […]

Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

La bàn

La bàn LA BÀN La nghĩa là có những ô nhỏ giống như một cái lưới; bàn có nghĩa tà cái đĩa. Tên đó là chính xác. Mặt đĩa phíạ trong của la bàn có những đường tròn và những đường phân chia, cho ta hình ảnh của một cái lưới tròn hoặc một cái […]